วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

กว่าจะมีบ้านแสนรัก สักหนึ่งหลัง ตอนที่ 1 ~

ขั้นตอนสำหรับการสร้างบ้าน
                                                                                                
 สำหรับคนที่กำลังคิดจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนึง แต่เบื่อกับข้อจำกัดหลายหลากของบ้านจัดสรร แถมยังการันตีไม่ได้อีกด้วยว่า แบบบ้านและทำเลของบ้านที่ตัวเองไปตระเวนหาดูจะเหมาะกับการใช้ชีวิตของตัวเอง การลงมือสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะที่สุดอีกทางหนึ่งอ่ะนะคะ

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นประเดิมการเขียนบล้อก "บ้านแสนรัก" เป็นครั้งแรก ก็เลยนำเอาสาระ ขั้นตอน ความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยตนเอง (โดยจ้างผู้รับเหมานะ 555+) มาฝากกันค่ะ         

ขั้นตอนแรก ติดต่อ สถาปนิก/บริษัทออกแบบ

ขั้นตอนนี้เริ่มต้นโดยคุณจะต้องติดต่อกับบริษัทที่รับ สร้างบ้าน ต่าง ๆ หรือติดต่อสถาปนิกโดยตรงค่ะ ซึ่งคุณสามารถหาได้จากการลองตระเวนดูผลงานจากสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพและรูปแบบที่ตรงกับความชอบของคุณ หรือจะติดต่อผ่านทางสมาคมสถาปนิกสยาม เพื่อขอคำแนะนำก็ได้


ข้อสำคัญที่สุดคือต้องบอกความต้องการโดยละเอียดแก่สถาปนิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยสถาปนิกจะคิดค่าออกแบบเป็นเปอร์เซนต์ตามงบประมาณการก่อสร้าง  ซึ่งกำหนดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  

โดยสำหรับอาคารประเภทบ้านพักอาศัยดังนี้ค่ะ

- งบประมาณก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาท จะคิดค่าออกแบบ7.5% ของงบประมาณ    
- การตกแต่งภายใน ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10ล้าน จะคิดค่าออกแบบ 10% ของงบประมาณ      
ถ้างบประมาณมากกว่านี้ สัดส่วนของค่าออกแบบ ทั้ง 2 ชนิดจะลดลง
แต่ก็ใช่ว่าราคานี้จะเป็นราคาที่ตายตัวนะคะ เป็นแค่ราคาคากลางที่ทางสมาคมเค้ากำหนดมาเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่ ค่าออกแบบหรือเขียนแบบนั้น จะเป็นเรื่องของการตกลงราคาที่เหมาะสม พอใจ ระหว่าง เจ้าของบ้านและสถาปนิกผู้ออกแบบมากกว่าค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นบ้านที่ก่อสร้างอยู่ในแถบต่างจังหวัด ซึ่งราคาค่าเขียนแบบนั้นก็จะไม่สูงมากนัก                                                                            

โดยขั้นตอนของการออกแบบและตกแต่งภายใน จะเป็นแบ่ง 6 ขั้นตอนค่ะ นั่นก็คือ

1.ขั้นตอนการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนนี้เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักออกแบบและลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีการพูดคุยกันมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อดูความสามารถและรูปแบบงานของผู้ออกแบบและดูว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่  ส่วนมากขั้นตอนนี้นักออกแบบจะไม่เก็บค่าบริการหรือคิดค่าบริการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นขั้นตอนการพิจารณาว่าจะรับงานหรือไม่


2.ขั้นการวางผัง และแนวความคิด

นักออกแบบจะนำเสนอภาพรวมคร่าวๆ ของบ้านในด้านแนวความคิด รูปแบบและการแบ่งพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ และมีการแก้ไขและพัฒนาไปสู่แบบร่างขั้นต่อไป

3.ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น

สำหรับขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำแนวความคิดและภาพรวมที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วมาพัฒนาโดยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของหุ่นจำลอง( Model )  ภาพร่าง( Sketch ) หรือ รูปทัศนียภาพ( Perspective ) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจแบบได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงและเพิ่มเติมในแบบไปพัฒนาต่อ

4.ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำเสนองานในรูปแบบที่เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นด้วยการทำหุ่นจำลอง( Model ) หรือ รูปทัศนียภาพ( Perspective )แสดงรายละเอียดของมุมมองต่าง ๆ ในบ้าน เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ไขในรายละเอียด

5.ขั้นการกำหนดวัสดุตกแต่งภายใน

ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำข้อมูลของวัสดุมาให้ลูกค้าเลือกอ้างอิงจากแบบร่างครั้งก่อน โดยการจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่ง หรือ Material Board เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบและเลือกดูได้ตามความพอใจ

6.ขั้นการเขียนแบบรายละเอียด

ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 วันเนื่องจากนักออกแบบจะนำแบบร่างและรายการวัสดุที่ลูกค้าได้เลือกมาอ้างอิงเพื่อเขียนแบบรายละเอียดและส่งให้ลูกค้าตรวจดูเพื่อแก้ไขและพิจารณาก่อนจะดำเนินการเขียนแบบจริง

ขั้นที่สอง ขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

หลังจากได้คุยกับสถาปนิกแล้วสถาปนิกและวิศวกร จะร่วมกันเขียนแบบและปรับปรุงแบบบ้านจนเป็นที่พอใจของเจ้าของบ้าน หลังจากนั้นต้องนำไปขออนุญาตจากทางเทศบาล โดยต้องกรอกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) , แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด,หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต ,สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง ,สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของ อ่ะนะคะ

ขั้นตอนการปลูกสร้าง เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้เห็นงานจริง ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ โดยในขั้นตอนนี้ สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบรวมทั้งเจ้าของบ้านจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียด โดยสถาปนิกจะต้องคอยควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบที่สางเอาไว้และให้คำปรึกษาแก้ผู้รับเหมาเมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้างหน้างาน  โดยจะแบ่งตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง คือ

ขั้นตอนที่ 1 ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และ ตั้งเสาชั้นล่าง
ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับ หลังคาชั้น 2
ขั้นตอนที่ 3 มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน
ขั้นตอนที่ 4 ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติด ตั้งระบบท่อน้ำ
ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้ เรียบร้อย

คราวหน้าเราจะมาว่ากันต่อ ถึงเรื่องราวของการกว่าจะมีบ้านแสนรัก สักหลังหนึ่ง ตอนที่ 2 นะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ :)