วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

บ้านทรงไทยประยุกต์


ชีวิตสังคมและความเป็นอยู่ของบ้านเราในขณะนี้นั้น ดูเหมือนจะเข้าสู่ยุคการผสมผสานอย่างชัดเจนค่ะ เป็นต้นว่าดารานางแบบลูกครึ่งก็มาแรง ด้วยความครบสมบูรณ์แบบของกายวิภาค ภาคการเกษตรก็มีการตัดต่อพันธุกรรม ภาคการออกแบบก็อยู่ในยุคร่วมสมัย ( Contemporary )

แม้แต่อาคารบ้านเรือนแบบไทย ๆ แท้ ๆของเราเวลานี้ ก็เดินทางเข้าสู่ยุคแห่งความผสมผสาน จนยากจะหาเจ้าของบ้านที่อยากสร้าง บ้านไทย เรือนไทย อยุธยาแท้ๆ ไว้อยู่อาศัยสักหลังน่ะนะคะ

บ้านทรงไทย นั้นมีทั้งข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวของบ้านเองค่ะ ข้อดีก็อย่างเช่น บ้านทรงไทยนั้นจะเข้ากับภูมิอากาศบ้านเรา นั่นก็คือมีใต้ถุนสูง หลังคาสูง มีจั่วรับลม มีลานกว้างกลางบ้าน มีพื้นที่โล่งโปร่งสบาย มีครัวไทย แต่อาจจะไม่ล้ำ นำสมัยเหมือนบ้านสมัยใหม่ที่เคาะแบบออกมาจากทางตะวันตกที่เห็นกันในปัจจุบันนี้นัก

ดังนั้นจึงได้เกิดการนำจุดเด่นของบ้านทรงไทยและบ้านรูปทรงตะวันตกมาผสมผสานกัน เกิดเป็นแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ้านเราแล้ว ยังมีรูปทรงที่ทันสมัยกว่าด้วยนั่นเองน่ะนะคะบ้านไทยแบบประยุกต์ ที่เห็นในปัจจุบันส่วนมากจะมีวิธีผสมผสาน 2 แบบค่ะ นั่นก็คือ

1.ประยุกต์แบบ ตัดต่อ เช่น ชั้นบนไทยชั้นล่างปูน หรืออาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาจั่วไทย เป็นต้น

2.ประยุกต์แบบ เชื่อมโยง เช่น อาคารก่ออิฐ ถือปูน แต่มีคิ้วบัวย่อมุมตามแบบไทย หรือนำเอาบานหน้าต่างยกแผงจากบ้านไทยมาใช้เลย หรือบางทีก็ละเมียดขนาดที่ว่าดึงเอาเพียงรูปร่าง รูปทรง สี ที่ว่างบางประการจาก บ้านไทยโบราณ มาออกแบบใหม่


อย่างไรก็ดี การทำ บ้านไทยประยุกต์ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยที่สุขสบายเป็นประเด็นหลัก ขึ้นอยู่กับกลวิธีของการประยุกต์ว่าเรามีความเข้าใจ ความละเอียดอ่อน ในการเชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ปรากฏก็จะแสดงตัวตนและรากเหง้าทาง ภูมิปัญญาไทย ของเราเองน่ะนะคะ

เรื่องน่าอ่านตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก บ้านสไตล์บาหลีขอบคุณ ที่มา : studentwork.srp.ac.th/Website/Science/architecture/main/chapter1/ch2.html
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต