วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อแนะนำ ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง


หลังจากที่เราตกลงปลงใจจะสร้างบ้านสักหลังนึง และได้ทำการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งในเรื่องของการจ้างสถาปนิกผู้เขียนแบบ และการขออนุญาตการก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือ การเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ที่จะมารับผิดชอบสร้างบ้านแสนรักของเราให้ถูกใจ ถูกคนอ่ะนะคะ


ข้อแนะนำในการเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีดังนี้ค่ะ

1. การเลือกผู้รับเหมานั้น อย่างน้อยควรเป็นผู้รับเหมาที่เราเคยเห็นผลงานมาก่อน หรือมีผู้แนะนำยืนยันมาก่อนอย่างน้อยก็ช่วยยืนยันได้ว่าผู้รับเหมาคนนี้ทำงานรับผิดชอบไม่เบี้ยวงาน

2. หากต้องการหาผู้ รับเหมา ก่อสร้างเอง อย่างน้อยควรไปสำรวจตามสถานที่ก่อสร้างไซต์งานต่าง ๆ น่ะนะคะ ว่าเนื้องานเป็นอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบงานของผู้รับเหมาแต่ละรายว่าเนื้อหาต่างกันอย่างไร


3. ก่อนการก่อสร้างต้องมีการทำสัญญา มีการออกแบบบ้านที่แน่นอนเพราะจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมางาน

4. ผู้รับเหมาที่มีบริษัทตั้งเป็นหลักเป็นฐาน มีประวัติความเชื่อถือยาวนาน ย่อมน่าเชื่อถือกว่าบริษัทที่ตั้งตามคอนโดเพราะเชื่อได้ว่าบริษัทรับเหมาเหล่านี้ย่อมต้องรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทเอาไว้ไม่เบี้ยวงานหรือทิ้งงานโดยไม่รับผิดชอบ


5. สถาปนิกที่มีประสบการณ์ สามารถแนะนำผู้ว่าจ้างให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีให้กับเราได้ค่ะ เพราะถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกัน เห็นฝีมือ เห็นผลงานกันอยู่

6. การจ่ายเงินควรทำการจ่ายเป็นงวดๆ จ่ายตามเนื้องานไม่ควรให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าเพราะอาจเกิดปัญหาการทิ้งงานได้


ในตอนหน้าของบล็อกบ้านแสนรัก เราจะมาแนะนำถึงข้อแนะนำการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานเพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินเกิน ได้เงินแล้วไม่ทำงานกันนะคะ

แล้วพบกันใหม่ในบ้านแสนรักตอนหน้าค่ะ


ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต