วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อแนะนำ ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบล้อกบ้านแสนรักในตอนที่ผ่านๆ มา ได้แนะนำรูปแบบและสไตล์ของบ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกันไปบ้างแล้วน่ะนะคะ ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเราตัดสินใจจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง การรู้ความต้องการของตัวเอง ว่าต้องการบ้านรูปแบบไหน สไตล์ไหน ก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกๆ ที่เราจะต้องคำนึงถึง

เมื่อเราได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบและเขียนแบบบ้าน รวมไปถึงดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนของการ ขออนุญาตการก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือ การเฟ้นหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ที่จะมารับผิดชอบสร้างบ้านแสนรักของเราให้ถูกใจนั่นเองน่ะนะคะ


แต่การเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับเหมาสร้างบ้านของเรานั้นไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆ เช่นกันค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีผู้รับเหมามากมายให้เลือกจ้างหรือเลือกใช้งาน และผู้รับเหมาแต่ละเจ้าก็มีความชำนาญ,ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์ รวมไปถึงมีผลงานที่ต่างกันไป ดังนั้นในวันนี้ บล็อกบ้านแสนรักจึงจะขอนำคำแนะนำในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างมาฝากดังนี้ค่ะ 

1. การเลือกผู้รับเหมานั้น อย่างน้อยควรเป็นผู้รับเหมาที่เราเคยเห็นผลงานมาก่อน หรือมีผู้แนะนำยืนยันมาก่อนอย่างน้อยก็ช่วยยืนยันได้ว่าผู้รับเหมาคนนี้ทำงานรับผิดชอบไม่เบี้ยวงาน

2. หากต้องการหา ผู้รับเหมา ก่อสร้างเอง อย่างน้อยควรไปสำรวจตามสถานที่ก่อสร้างไซต์งานต่าง ๆ น่ะนะคะ ว่าเนื้องานเป็นอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบงานของผู้รับเหมาแต่ละรายว่าเนื้อหาต่างกันอย่างไร


3. ก่อนการก่อสร้างต้องมีการทำสัญญา มีการออกแบบบ้านที่แน่นอนเพราะจะทำให้การดำเนินการก่อสร้างในขั้นต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมางาน

4. ผู้รับเหมาที่มีบริษัทตั้งเป็นหลักเป็นฐาน มีประวัติความเชื่อถือยาวนาน ย่อมน่าเชื่อถือกว่าบริษัทที่ตั้งตามคอนโดเพราะเชื่อได้ว่าบริษัทรับเหมาเหล่านี้ย่อมต้องรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทเอาไว้ไม่เบี้ยวงานหรือทิ้งงานโดยไม่รับผิดชอบ


5. สถาปนิกที่มีประสบการณ์ สามารถแนะนำผู้ว่าจ้างให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีให้กับเราได้ค่ะ เพราะถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกัน เห็นฝีมือ เห็นผลงานกันอยู่

6. การจ่ายเงินควรทำการจ่ายเป็นงวดๆ จ่ายตามเนื้องานไม่ควรให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าเพราะอาจเกิดปัญหาการทิ้งงานได้


ในตอนหน้าของบล็อกบ้านแสนรัก เราจะมาแนะนำถึงข้อแนะนำการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานเพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินเกิน ได้เงินแล้วไม่ทำงานกันนะคะ

แล้วพบกันใหม่ในบ้านแสนรักตอนหน้าค่ะ


ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต