วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รู้จักกับ "บ้านประหยัดพลังงาน"


บ้าน คือสถานที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่พักผ่อนกายใจน่ะนะคะ  แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าและทันสมัยยิ่งขึ้น บ้านในยุคนี้ต้องช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า อีกทั้งต้องทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวขึ้นด้วยค่ะ


บ้านประหยัดพลังงานคืออะไร ?

บ้านประหยัดพลังงาน หรือบ้านประสิทธิภาพสูง คือบ้านที่ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะน้อย ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สะดวกสบาย แล้วส่วนประกอบใดล่ะคะ ที่ทำให้บ้านเราเป็นบ้านประหยัดพลังงาน..ส่วนประกอบนั้นก็คือ การได้รับการออกแบบและสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม มีตำแหน่งการวางของบ้านที่ดี มีการตกแต่งภายในและใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมลภาวะต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมค่ะ
การเป็น บ้านประหยัดพลังงาน นั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบกันเลยทีเดียวน่ะนะคะ ไม่่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่ทางสถาปนิกจะสอดแทรกเข้าไปกับตัวบ้าน รวมไปถึงในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบลักษณะบ้านให้มีประโยชน์และเป็นมิตรสำหรับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น คำนึงถึงวิถีธรรมชาติมากขึ้น และทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านดำเนินไปอย่างมีความสุข เช่น การวางทิศทางให้ลมเข้าทางด้านทิศใต้หรือทิศเหนือ เพื่อให้เกิดช่องทางให้ลมพัดได้พัดผ่านตลอดแนวบ้าน  โดยอาจใช้หลักความกดดันอากาศเป็นตัวล่อ , การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณหลังคา เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะลงมายังตัวบ้าน และช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านรู้สึกเย็นสบายมากขึ้น

หากจะกล่าวกันโดยสรุปแล้ว "หัวใจ "ของบ้านประหยัดพลังงานที่สำคัญก็คือ การทำให้คนรู้จักใช้ธรรมชาติอย่างถูกต้อง ประหยัดพลังงานของโลก และช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าให้กับเจ้าของบ้านด้วยนั่นเองน่ะนะคะ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต