วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การปลูกหญ้าสนาม


คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ ว่าพื้นที่ที่เราใช้จัดสวนภายในบ้าน ต้องมีส่วนของ สนามหญ้า เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสวน

การปลูกหญ้า นั้น มีหลายวิธีค่ะ ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวก ความพอใจ และความต้องการของผู้จะปลูก ตลอดจนเงินทุนในการเตรียมดิน ค่าพันธุ์หญ้า และอื่น ๆ ด้วย


การปลูกหญ้า โดยทั่วไปมี 5 วิธี ดังนี้ค่ะ

1.การปลูกโดยใช้เมล็ด

2.การปลูกหญ้าแบบแผ่นเล็ก ๆ

3.การปลูกแบบหว่าน

4.การปลูกหญ้าเป็นแผ่น ๆ

5.การปลูกแบบแยกต้น

ในตอนหน้า บ้านแสนรักจะนำวิธีและข้อแนะนำในการปลูกหญ้าแบบต่าง ๆ มาฝากกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนบล้อกบ้านแสนรักทุกท่านที่ติดตามบล้อกเสมอมาค่ะ :)ขอบคุณที่มา novabizz.com/CDC/Garden/Garden_Grass-112.htm