วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฮวงจุ้ยกับการตกแต่งห้องนอน


ฮวงจุ้ย เป็นการพยากรณ์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีต้นกำเนิดมาจากจีนโบราณกว่า 3,000 ปีมาแล้ว และมีการศึกษาพัฒนากันมาเรื่อย ๆ น่ะนะคะ ทั้งนี้ความสำคัญของฮวงจุ้ยนั้น ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับ การจัดหรือการวาง สิ่งต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งหรือทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อควบคุมพลังชีวิต (จีนเรียกว่า ชี่ ) ที่ให้คุณประโยชน์กับชีวิตมนุษย์นั่นเองค่ะ

เป้าหมายในการปฏิบัติของ ฮวงจุ้ย ก็คือให้ได้มาซึ่งความมีโชค ความมีสุขภาพ ความรุ่งเรือง และความสุข ของผู้ที่ปฏิบัติตามศิลปะแห่งธรรมชาติค่ะ โดยประมวลมาจากศาสตร์ทุกด้าน ทั้งนิเวศน์วิทยา ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์การเมืองการจัดการ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยตำราฮวงจุ้ย บ่งบอก แต่ข้อกำหนดและข้อห้าม โดยมิได้อธิบายเหตุและผล เอาไว้จึงกลายเป็นเรื่องลี้ลับสำหรับคนส่วนใหญ่ไปในที่สุด

แต่ถึงแม้ว่า ฮวงจุ้ย จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง และต้องมองประกอบกันหลายด้าน แต่ก็มีบางตำราที่พอจะสรุปแบบรวม ๆ เกี่ยวกับห้องนอนที่ควรจัดให้ถูกหลักฮวงจุ้ยไว้ดังนี้ค่ะ 


1. หลังคา ไม่ควรเปิดให้แสงสว่างกระจายเข้ามาสู่ห้องนอนของเจ้าบ้าน
2. ไม่ควรมีหน้าต่างลักษณะกลม
3. เพดานควรออกแบบให้ได้สัดส่วนกับห้อง
4. ลักษณะห้องไม่ควรผิดปกติ หรือมีมุมมากจนเกินไป
5. พื้น ไม่ควรต่ำกว่าพื้นห้องส้วม
6. ไม่แนะนำให้มีชั้น หรือหิ้ง ไว้ในห้องนอนเจ้าบ้าน
7. ไม่ควรมี ภาพวาด หรือภาพถ่าย ที่สัมพันธ์กันกับภาพทิวทัศน์ต่างๆ
8. ไม่ควรมี ตู้เลี้ยงปลาในห้องนอนเจ้าบ้าน


 
ฮวงจุ้ยของเตียง

เชื่อกันว่า การจัดเตียง ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้อยู่อาศัย มั่นใจได้ถึง โชคลาภและโอกาส ที่จะก้าวหน้า ตำแหน่งเตียงที่ดี สามารถเชื่อมโยงกับ ชี่ ดีได้ ความสมดุลจะส่งเสริมการไหลของมัน ให้มีผลที่เป็นคุณ ต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัย เชื่อกันว่า การหันหน้าเตียงมีอิทธิพล ต่อผู้อยู่อาศัยดังนี้

ทิศเหนือ - ช่วยในการ พัฒนา การรู้ โดยสัญชาติญาณ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ช่วยในการ ทำงาน ที่สสัมพันธ์กันกับ การค้นคว้า ทดลอง
ทิศตะวันออก - จะนอนหลับ ด้วยความสงบ สันติ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ - จะมีความ พากเพียร พยายาม ในการทำงาน
ทิศใต้ - จะมีชื่อเสียง เกียรติยศดี
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ - ช่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความรัก
ทิศตะวันตก - จะมีลูกที่ดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - จะมีเพื่อนมากมาย
ตำแหน่งของเตียง

1. ไม่ควรตั้งเตียงเอาไว้ใต้ขื่อ
2. ไม่ควรตั้งเตียง หันไปทางประตูห้องนอน
3. ไม่ควรมีที่เปิดได้ อยู่เหนือเตียง
4. ไม่ควรหันเตียง เข้าหากระจก
5. ไม่ควรตั้งเตียง ให้อยู่ในระหว่างเสา 2 ต้น
6. ไม่ควรหันเตียง ไปทางประตูส้วม
7. ไม่ควรตั้งเตียง หันเข้าหามุมห้อง
8. ไม่ควรหันเตียง เข้าหาหน้าต่าง ที่มองเห็น แท็งค์น้ำ หรือปล่องไฟ
9. เตาไฟ อ่างน้ำ หรือโถส้วม ไปตั้งอยู่หลังฝาผนัง ตรงหัวเตียง ไม่เป็นมงคล
10. หัวเตียง ต้องตั้งชิดฝาผนัง ไม่ควรหันหัวเตียง ไปตรงกับประตู หรือหน้าต่าง
11. ไม่ควรวาง หรือแขวนอะไรไว้ เหนือหัวเตียง
12. ไม่แนะนำให้ใช้ เตียงที่มีรูปลักษณะกลม
13. หน้าเตียง และประตูห้องนอน ไม่ควรขนานกัน หรืออยู่ในแนวเส้น เดียวกัน
14. ไม่ควรโยกย้ายเตียง เมื่อภรรยาตั้งครรภ์
15. ไม่ควรมี ห้องน้ำ ห้องส้วม ตั้งอยู่ชั้นบน เหนือตำแหน่งเตียง


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง

 ตำแหน่งเตียง ฮวงจุ้ยห้องนอน ของผู้สูงอายุ และเด็กๆ

1. ห้องนอนของผู้สูงอายุ ควรอยู่ด้าน ทิศใต้ หรือตะวันตก
2. ห้องนอนผู้สูงอายุ ไม่ควรให้มืด ควรมีหน้าต่าง
3. ห้องนอนเด็กๆ ไม่ควรอยู่หลังห้องครัว ไม่เป็นมงคล และไม่ควรมี หน้าต่างทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้
4. หลีกเลี่ยง ห้องที่มีหลายๆ ด้าน ห้องนอน ที่มีลักษณะ เป็น สี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส
5. ไม่ควรเอาวัตถุแหลม หรือมีคม เช่น ดาบ ไปโชว์ใน ห้องนอนเด็ก
6. ไม่ควรเอา สัตว์สตัฟฟ์ ไว้ในห้องเด็ก
7. ตำแหน่งของห้องนอนเด็กๆ ควรเข้ากันได้กับ วันเกิด ของพวกเขา
8. ไม่แนะนำให้ ตั้งห้องนอนเด็ก ไว้กลางบ้าน
9. สีของห้องเด็กๆ ควรเข้ากันได้กับ ธาตุของเด็กๆ ด้วย
10. สีพรมในห้องเด็ก ไม่ควรขัดกับ ธาตุของเด็กๆ และ ไม่ขัดกับ ธาตุที่ตั้งห้อง
11. แนะนำให้ติด เครื่องรางของขลัง ไว้ในห้องเด็ก และห้องผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน สุขภาพ ให้พวกเขา
12. ในกรณีที่มีคน 2 คนหรือมากกว่า อยู่ในห้องเดียวกัน ควรแยกเตียง หรือวาง "เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์" ไว้ใต้เตียง ในกรณีที่ นอนเตียงเดียวกัน


 ประตูห้องนอน เจ้าบ้าน

1. ประตูไม่ควรหันเข้าหากระจก
2. ไม่ควรหันไปหามุมห้อง
3. ไม่ควรหันไปหาประตูห้องอื่น
4. ไม่ควรหันไปทางประตูห้องส้วม ไม่เป็นมงคล
5. ไม่ควรเปิดออกไปสู่ด้านของมังกร
6. ไม่ควรหันไปสู่บันได
7. ไม่ควรหันไปสู่ทางเดิน

ฮวงจุ้ย โต๊ะเครื่องแป้ง

1. ไม่ควรหันหน้าไปยังประตูห้องนอนของคุณ
2. ไม่ควรตั้งอยู่ที่ปลายเตียงทั้งสองด้าน
3. ไม่ควรตั้งเอาไว้ใต้ขื่อหรือติดกับเสา
4. ไม่ควรหันไปสู่ห้องน้ำหรือห้องส้วม
5. ไม่ควรหันหน้าไปหากระจกบานอื่น


ถึงแม้ฮวงจุ้ย จะถูกมองดูว่าเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อแขนงหนึ่งก็ตาม แต่จะเห็นได้ชัดเจนอ่ะนะคะ ว่าทุกข้อแนะนำหรือข้อกำหนด ล้วนมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำแนะนำเรื่องการจัดทิศทาง หรือการวางตำแหน่งของสิ่งของ อุปกรณ์ หรือแม้แต่กับส่วนต่าง ๆ ของบ้านแทบทั้งสิ้น

บ้านแสนรักก็หวังว่า สาระเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยสำหรับห้องนอน ที่นำมาฝากกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ :)ขอบคุณข้อมูลจาก  variety.teenee.com/foodforbrain/13283.html