วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การตกแต่งบ้าน ให้น่าอยู่

บ้าน คือวิมานของเราเป็นคำกล่าวที่หลาย ๆ คนให้ความยอมรับมาหลายยุคหลายสมัยน่ะนะคะ เพราะนอกจากบ้านจะเป็นเสมือนที่พักกายพักใจของเราแล้ว ยังเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว ที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เรารักอีกด้วย หลาย ๆ คนจึงให้ความสำคัญกับการสร้างและตกแต่งบ้าน ให้ดูน่าอยู่อาศัย สะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ภาพประกอบจาก pinterest.com

การ ตกแต่งบ้าน ให้น่าอยู่นั้น มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันนะคะ ว่าปัจจัยหรือส่วนประกอบของการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่นั้น มีอะไรบ้าง :)

 1. ความปลอดภัย ในการจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน โดยการเลือกเครื่องตกแต่งบ้านที่ไม่มีมุมแหลม ไม่แตกหักง่าย ไม่เกะกะทางเดิน และควรป้องกันอันตรายที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เช่น จัดวางตู้ยาไว้ในที่สูง และจัดเก็บสารเคมี ยาฆ่าแมลงในบ้านให้พ้นมือเด็ก รวมทั้งไม่จัดของขวางทางเดิน ไม่ขัดพื้นจนเป็นเงามัน เพราะว่าจะลื่นหกล้มหรือตกบันไดได้ นอกจากนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดการเดินสายไฟฟ้า จะต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

2. ถูกสุขลักษณะและสะอาด ในการจัดบ้านจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก ไม่ควรจัดวางสิ่งของปิดบังทิศทางลม และจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ รวมรวมทั้งควรทำความสะอาดเครื่องตกแต่งบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยของคนในบ้าน

3. สะดวกในการใช้สอย คำนึงถึงความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดทางเดินต่างๆ ของบ้านให้สัมพันธ์กัน สามารถเดินไปมาได้สะดวก จัดหาเครื่องเรือนที่มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมสมกับเนื้อที่ เลือกเครื่องเรือนที่สะดวกในการใช้สอยและทำความสะอาดได้ง่าย เช่น เครื่องเรือนที่มีล้อ ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถเคลื่อนยัายได้ง่าย ไม่หนักแรง อีกทั้งจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะดวกต่อการหยิบใช้ เช่น ไม่วางเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บ่อยๆ ในที่สูงเกินมือเอื้อมถึง จัดอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น

4. คำนึงถึงความสบายของผู้อยู่อาศัย การจัด ตกแต่งบ้าน ให้ให้มีเครื่องช่วยป้องกันความร้อนและแสงจ้าของแดด เช่น ม่าน มู่ลี่ มีช่องระบายความร้อน ให้อากาศถ่ายเท สามารถมองเห็นทิวทัศน์ในบ้านหรือนอกบ้านที่ทำให้เกิดความเพลินได้

5. คำนึงถึงความมีระเบียบและความสวยงาม ไม่จัดวางสิ่งของมากเกินไป ของที่จัดวางไม่เป็นระเบียบจะทำให้ความสวยงามลดลงโดยใช่เหตุนะคะ นอกจากนี้แล้ว ควรนำเรื่องการใช้สีซึ่งเป็นหลักการศิลปะมาใช้ ก็จะช่วยทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น อาทินำไม้ดอกไม้ประดับสีสันสดใสมาใช้ตกแต่งบ้าน เพื่อเพิ่มความสวยงาม เป็นต้น

6.อย่าละเลยในเรื่องของความประหยัด การจัด ตกแต่งบ้าน ควรคำนึงถึงความประหยัด ทั้งเวลา แรงงานและเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ โดยพิจารณาเรื่องดูแลรักษา ทำความสะอาด ราคาสิ่งของที่นำมาตกแต่งบ้าน การใช้เครื่องทุ่นแรงจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาและแรง แต่ก่อนการซื้อควรพิจารณาราคากับความคุ้มค่าของการใช้สอย นอกจากสิ่งนี้สิ่งของเครื่องใช บางอย่างที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน หากเราสามารถประดิษฐ์เองได้ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ