วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กำจัดปลวก ด้วยตัวเอง


ปลวก นั้นเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ บ้านที่กำลังพบเจออยู่ทุกวันนี้อ่ะนะคะ

จริง ๆ แล้ว ปัจจุบันนี้ก็มีการ กำจัดปลวก ด้วยสารเคมี หรือ วิธีการต่างที่ บริษัทกำจัดปลวก คิดค้นขึ้นมาหลาย ๆ วิธีเช่น การกำจัดปลวกแบบปลอดสารเคมี กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร หรือวิธีการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรนาโน หลายวิธีที่กล่าวมาข้างต้น บางวิธีก็เป็นวิธีการกำจัด ปลวก ที่ได้ผลมากก็จริง แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมก็คือ ค่าบริการกำจัดปลวก ที่เราไปจ้างบริษัทกำจัด ปลวก มาช่วยดูแล กำจัดปลวกให้เรา ดังนั้นวิธีการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดคือเราต้องทำการ กำจัดปลวกด้วยตัวเอง เสียก่อนค่ะ เมื่อไม่สามารถควบคุมการทำลายของปลวกได้เราจึงค่อยเรียกใช้บริการ บริษัทกำจัดปลวก  ปัญหาก็คือว่าเราจะจัดการกับ ปลวก ด้วยตัวของเราเอง อย่างไรดี ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

การ กำจัดปลวก ด้วยตัวเองมีหลายวิธีค่ะ เช่นการใช้สารเคมีราดลงไปบริเวณที่ ปลวก อาศัยอยู่ ก็สามารถทำได้ แต่บ้านแสนรักในตอนนี้ เราจะแนะนำ วิธีการกำจัดปลวกด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ แต่ปลอดภัยให้เพื่อน ๆ บล็อกทุกท่านได้ทดลองใช้ดูนะคะ

เรารู้ว่า ปลวก ชอบหาอาหารและอาศัยอยู่ในที่มืด และมีความชื้นสูง แต่ปลวกไม่ชอบความชื้นประเภทที่ทำให้แฉะ น้ำท่วมขัง ค่ะ สังเกตว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วม การระบาดและทำลายไม้ กัดกินบ้าน ของปลวกจะลดลง เนื่องจากปลวกส่วนมากอาศัยอยู่ในดิน เวลาน้ำท่วม ปลวกก็มักจะอพยพหนีน้ำไม่ทัน ทำให้ปลวก ส่วนมากจมน้ำตาย ที่เหลือก็จะไปรวมตัวตามรังปลวก หรือ จอมปลวก ที่เนินดินสูงๆ ช่วงนี้แหละค่ะ ถ้าเราพบจอมปลวกตามไร่นาหรือสวนยางพารา ก็ให้ขุดทำลายเสีย ทะลายจอมปลวกให้จมน้ำ ปลวก ก็จะตายจนหมด

แต่ถ้ามีปลวกตามพื้นบ้าน ให้เราทำการ ปั๊มน้ำอัดเข้าไปที่ใต้พื้นบ้านจนเต็ม แต่การทำแบบนี้เรา ต้องแน่ใจว่ารากฐานของบ้านเรามั่นคงแข็งแรงด้วยนะคะ เมื่อปลวกที่อยู่ใต้ดินจมน้ำตายเพราะหนีไม่ทัน ส่วนที่เหลือจะพากันย้ายขึ้นที่สูง ตามแนววงกบ ขอบประตู ให้เราทำการ กำจัดปลวก ที่เราพบด้วยสารเคมีหรือ วิธีการต่างๆซึ่งสามารถทำได้เองแบบง่าย แค่นี้ก็เป็นการลดจำนวนประชากรปลวกที่ขึ้นบ้านได้เป็นจำนวนมากแล้วค่ะที่มา http://ปลวกกําจัด.com