วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีปลูกหญ้า แบบแยกต้น


การปลูกหญ้า นั้น มีหลายวิธีค่ะ ซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวก ความพอใจ และความต้องการของผู้จะปลูก ตลอดจนเงินทุนในการเตรียมดิน ค่าพันธุ์หญ้า และอื่น ๆ ด้วย


การปลูกหญ้า โดยทั่วไปมี 5 วิธี ซึ่งบ้านแสนรัก ซึ่งแต่ละวิธี มีวิธีการปลูกดังนี้น่ะนะคะ

การปลูกหญ้าแบบแยกต้น

สำหรับการปลูกหญ้าแบบแยกต้น หรือการปักดำเป็นแถวนั้น วิธีนี้ใช้ส่วนของลำต้นที่เรียกว่า ไหล (Stolon) ปลูกค่ะ วิธีนี้สิ้นเปลืองน้อยในกรณีที่ได้หญ้ามาจำนวนจำกัด แต่จะเสียเวลาในการปลูกนานกว่าจะขึ้นเต็มสนาม เหมาะสำหรับหรับการปลูกหญ้าพวก หญ้านวลน้อย หญ้านวลจันทร์ หญ้าแพรก ซึ่งเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว ใช้สำหรับปลูกหญ้าในสนามใหญ่ ๆ ส่วนหญ้าญี่ปุ่น ก็ใช้วิธีีนี้ได้ แต่ต้องปลูกชิดกว่าหญ้าชนิดอื่นเท่าตัวอ่ะนะคะ

วิธีการ ปลูกหญ้าแบบแยกต้น มีดังนี้ค่ะ                                                           
       
หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็รดน้ำให้ชุ่มชื้น ใช้ดินเลนจากท้องร่องมาละเลงสนามที่จะปลูกให้ทั่ว ๆ

1.นำหญ้ามาฉีกเป็นกอเล็ก ๆ จะเรียกว่าฉีกปลูก หรือแยกปลูกก็ได้
2.ทำร่องบนเลน โดยขุดเป็นร่องเล็ก ๆ ทำให้เป็นแถวยาว ๆ ให้ระยะห่างแถวพอประมาณ
3.นำหญ้าที่ฉีกไปวางในร่องที่ขุดไว้ แล้วกลบให้แน่นพอประมาณ เพื่อให้ลำต้นของหญ้า เกาะติดกับดินเลน ซึ่งลำต้นของหญ้าที่กล่าวมานี้ จะมีรากติดมาด้วย
4.เมื่อปลูกแล้วต้องรดน้ำให้ดินชุมชื้นอยู่เสมอ และเมื่ออายุ 15 - 30 วัน ก็ต้องให้ปุ๋ยยูเรียช่วยเร่งในการเจริญเติบโต
5.เมื่อหญ้าอายุได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ก็จะขึ้นเต็มสนาม ควรดูแลในระยะแรกให้ดีิ ฉะนั้นเปอร์เซนต์การตายของหญ้าจะสูงกส่าวิธีอื่น
6.ในช่องว่างที่ไม่ได้ปลูกหญ้า ก็ต้องคอยระวังไม่ให้วัชพืชขึ้น ดังนั้นจึงต้องหมั่นคอยถอน วัชพืชอยู่เสมอด้วย
7.การดูแลต้องดูแลในระยะแรก ๆ ให้ดีมิฉะนั้นเปอร์เซนต์การตายจะมากกว่าวิธีอื่น


ขอบคุณที่มา http://www.novabizz.com/
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต