วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง


บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง นั้นคือบ้านที่ได้รับความนิยมแบบหนึ่งและมีข้อดีอยู่หลายประการค่ะ

ประการแรกคือ เราสามารถแบ่งพื้นที่การใช้สอยห้องต่าง ๆ ได้ง่ายและลงตัวกว่า อีกทั้งการยกใต้ถุนสูง หรือยกพื้นสูง ยังทำให้มีอากกาศถ่ายเทไหลเวียนบริเวณใต้ถุนบ้าน ทำให้บ้านเย็นขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำให้บ้านเย็นขึ้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะ เช่น ทำหลังคาทรงสูง จั่วสูง ใส่ฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน จะสังเกตุได้ว่า บ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูงในสมัยก่อน จะเย็นกว่าบ้านปูนสมัยนี้ค่ะ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งด้วยความที่พื้นบ้านเป็นไม้กระดานแบบเปิดร่อง ลมเลยพัดผ่าน ไหลเวียนได้ง่าย ไม่เก็บกักความร้อนนอกจากนี้แล้ว บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง ยังมีประโยชน์สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอีกด้วยนะคะ

ภาพประกอบจาก pantip.com/topic/31175266