วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หญ้านวลจันทร์ หรือหญ้าไผ่แดง

หญ้านวลจันทร์ มีอีกชื่อว่าหญ้า หญ้าไผ่แดง ค่ะ เพราะมีลักษณะคล้ายใบใผ่ ที่ย่อให้เล็กลงมา เป็นหญ้าของเมืองไทย นิยมทำเป็นสนามหญ้าในบ้าน และสนามกีฬา การดูแลรักษาต่ำ การเจริญเติบโตเร็วมาก และสามารถกลายเป็นวัชพืชได้ง่าย ถ้าปลูกรวมกับหญ้าชนิดอื่น ๆ หญ้าชนิดนี้มีความต้องการปุ๋ยไม่มากนักอ่ะนะคะ ถ้าปลูกในพื้นที่แห้งแล้งก็สามารถทนได้ โดยเฉพาะถ้ามีไนโตรเจนน้อย ดอกก็จะออกมามากใบจะเป็นสีแดงในฤดูแล้ง และเป็นสีเขียวในฤดูฝน
หญ้านวลจันทร์นี้ เหมาะในการปลูกในเขตอบอุ่น และขึ้นได้ในดินทั่ว ๆ ไปค่ะ แต่ดินที่เหมาะควรเป็นดินร่วนปนทราย มี pH ประมาณ 6 - 7 นอกจากนี้ยังสามารถทนต่อดินเค็มได้


ลักษณะทั่วไป


ลำต้น มีขนาดปานกลาง มีการเจริญเติบโตทางลำต้นบนดินมากกว่าทางลำต้นใต้ดิน

ใบ ใบของหญ้าชนิดนี้จะมีลักษณะบางสีเขียวอ่อน มีใบขนาดปานกลาง และคล้ายใบใผ่ เส้นกลางใบแคบสีเขียวอ่อน เห็นเส้นกลางใบชัด ใบนิ่มเมื่อสัมผัส ปลายใบแหลม

ดอก มีช่อสีน้ำตาลยาวประมาณ 3 - 7 ซม. เห็นชัด ดอกเป็นสีน้ำตาล เมื่อดอกแก่จะกระจายตามลม และติดกับเสื้อผ้าได้ง่าย

หญ้านี้ชอบแสงแดดเต็มที่ค่ะ ถ้าปลูกไว้ในที่แห้งแล้งไม่มีน้ำ ลำต้นและใบจะเป็นสีแดง การออกดอก การออกดอกจะมาก และดอกสีจะดำปกคลุ่มเต็มสนาม ถ้าปลูกหญ้าชนิดอื่น ๆ ไว้กับหญ้านวลจันทร์แล้ว จะประสบปัญหาคือหญ้านวลจันทร์จะไปขึ้นแซมและปกคลุมหญ้าอื่นเสียหายได้ จึงต้องควรระวังในข้อนี้
ด้วยอ่ะนะคะ

หญ้านวลจันทร์ นั้นไม่เหมาะสำหรับปลูกในที่ร่ม จะทำให้การเจริญเติบโตไม่ดี แต่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี และยังทนทานต่อการเหยียบย่ำ และฟื้นตัวเร็วอีกด้วย ถ้าปล่อยไว้ไม่มีการตัด หญ้านี้จะสูงขึ้นในแนวตั้ง และแตกแขนงซึ่งจะมีลำต้นสูงถึงประมาณ 15 - 30 ซม.ได้เลยทีเดียวค่ะ

ประโยชน์

ผู้ปลูกทั่วไปมักไม่ค่อยนิยมปลูกหญ้าชนิดนี้อ่ะนะคะ เพราะมีดอกและช่อดอกสีน้ำตาลเข้ม มองดูไม่สวยงาม และเจริญเติบโตได้เร็ว จึงกลายเป็นวัชพืชง่าย เมื่อปลูกรวมกับหญ้าอื่น ๆ แต่หญ้านวลจันทร์นี้เหมาะสำหรับปลูกในสนามที่ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก และบริเวณสนามที่มีบริเวณกว้างมาก ถ้าปลูกหญ้าชนิดอื่นจะลงทุนสูง จึงเหมาะสำหรับสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ที่มีการดูแลรัดษาต่ำ และยังเหมาะสำหรับการปลูกคลุมผิวดิน ตามไหลถนนต่าง ๆ และสนามกีฬาอีกด้วย

การตัดหญ้า

การตัดหญ้าควรตัดประมาณ 1.0 - 1.5 นิ้ว และตัดทุก ๆ 1 - 2 อาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงฤดูการออกดอกหรือเมื่อมีอากาศแห้งแล้งหรือขาดน้ำ ต้องตัดในช่วงนี้บ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ออกดอก และปลิวกระจายไปปะปนหับหญ้าอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

การขยายพันธุ์

หญ้านวลจันทร์ นี้มีใบหยาบกว่าหญ้านวลน้อย และสีของใบอ่อนกว่า นิยมใช้ทำสวนใหญ่ ๆ เช่นสนามฟุตบอล รักบี้ เป็นหญ้าที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะฤดูฝนหาได้ง่าย และมีอยู่ทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่ได้รับน้ำไม่เพียงพอใบและต้นจะมีสีแดง การขยายพันธุ์ โดยการเก็บเมล็ดไปปลูกได้ หรือแซะต้นไปปลูกเป็นจุกไม่มีขายในท้องตลาด แต่สามารถหาได้ง่ายตามริมถนน

ข้อดี

ปลูกง่าย ดูแลรักษาน้อย เจริญเติบโตได้ดี คลุมผิวดินได้ดี

ข้อจำกัด


ออกดอกสีน้ำตาลเข้มทำให้สนามดูไม่สวย เวลาแห้งหรือมีน้ำไม่เพียงพอ ลำต้นและขอบใบจะเป็นสีแดง การขยายพันธ์ด้วยเมล็ดจะเร็ว เพราะสามารถปลิวไปตามลม และติดไปกับเสื้อได้ จึงกลายเป็นวัชพืชได้ในที่สุด

ข้อแนะนำ

ถ้าเป็นสถานที่กว้าง ๆ และมาก ๆ ให้ปลูกหญ้านวลจันทร์เพียงชนิดเดียว มิฉะนั้นแล้วหญ้านวนจันทร์ก็อาจจะแพร่กระจายไปรบกวน