วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีปลูกหญ้าโดยใช้เมล็ด


การปลูกหญ้าโดยใช้เมล็ด

การปลูกหญ้าแบบนี้ต่างประเทศนิยม เพราะสะดวกดีค่ะ ไม่ต้องขนหญ้ามาปลูก ซึ่งทำให้ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่น ๆ แต่การปลูกต้องอาศัยความปราณีตพอสมควร ในเรื่องการเตรียมดิน ต้องปราบวัชพืชและศัตรูพืชในดินก่อน โดยการใช้สารเคมี หรือรมควัน ทำลายศัตรูที่อยู่ในดิน รวมทั้งวัชพืชด้วย มิฉนั้นหญ้าที่ปลูกด้วยเมล็ดจะขึ้นสู้วัชพืชไม่ได้ ซึ่งจะทำให้ลำบากใน การบำรุงรักษาให้สวยงามได้ แต่ในเมืองไทยของเรานั้น ยังไม่นิยมเท่าที่ควรเพราะเมล็ดหญ้าไม่มีจำหน่าย ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งความงอกมักจะเสื่อมเร็ว เพราะเมล็ดหญ้ามีอายุและความงอกสั้นนั่นเองน่ะนะคะ


วิธีการปลูกหญ้าด้วยเมล็ด มีดังนี้ค่ะ
  1. กำจัดวัชพืชและศัตรูในดิน
  2. ดินบน ต้องเกลี่ยให้เสมอ
  3. รดน้ำให้ชุ่มชื้นทั่วสนามแล้วทิ้งไว้ 1 วัน ให้คุ้ยดูดินให้ลึก 1 - 2 นิ้ว ดูว่ามีความชื้นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ความชื้นเพิ่มอีก
  4. แบ่งเนื้อที่ออกเป็นแปลงเล็ก ๆ เพราะจะได้หว่านได้ทั่วถึง สม่ำเสมอดีแต่ละแปลงควรมีขนาดไม่เกิน 4 ตารางเมตร
  5. ใช้เมล็ดที่มีขนาดเล็กผสมกับทรายแล้วหว่าน
  6. ทำไม้สำหรับเป็นสพานเวลาหว่าน เพื่อไม่ให้เป็นรอยเท้าในแปลง สะพานที่ทำนี้ ยังใช้แบ่งแปลงอีกด้วย
  7. หลังจากหว่านหญ้าเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ขี้เลื่อยหว่านกลบ ถ้าเป็นที่มีลมแรงก็ให้ทำการคลุมดิน พออีกประมาณ 3 - 5 วัน เมล็ดก็จะงอกขึ้นมา
  8. ใช้ลูกกลิ้งขนาดเบา ๆ กลิ้งทับต้นหญ้า เพื่อให้รากแน่นติดกับดิน ช่วยในการหาอาหารได้ดี ระยะนี้ไม่ควรรดน้ำ นอกจากดินจะแห้งจริง ๆ ค่อยรดน้ำ
  9. ถ้ามีวัชพืชขึ้นก็ต้องเก็บออก จนกว่าหญ้าจะเต็มสนาม การเก็ยวัชพืชจะลดน้อยลง
  10. หลังจากนั้น 1 เดือน หญ้าก็จะขึ้นงาม ต้องใช้ลูกกลิ้งทับอีกครั้ง และให้น้ำ