วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีปลูกหญ้าแบบแผ่น


การปลูกหญ้าแบบแผ่นเล็ก ๆ

การปลูกหญ้า วิธีนี้ เหมาะสำหรับสนามใหญ่ ๆ อ่ะนะคะ และควรใช้กับหญ้าที่เจริญเติบโตในแนวนอน ถ้าใช้กับ หญ้า  ที่เจริญเติบโตในแนวตั้ง จะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเต็มสนาม และต้องใช้กับ หญ้า ที่มีการเจริญเติบโตเร็วด้วย

วิธีการปลูกมีดังนี้

1.รดน้ำบนดินที่นำมาถมแล้วให้ชุ่มชื้น จากนั้นนำเลนจากท้องร่องมาฉาบดินบนพอประมาณ เพื่อให้รากยึดดินได้ดี

2.ตัดหญ้าจากแผ่นใหญ่ที่ซื้อมาให้เป็นแผ่นเล็ก กว้างยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว

3.นำแผ่นหญ้าไปกองในเลน กดให้รากจมเลนให้แน่นติดดิน และก่อนปลูกต้องนำแผ่นหญ้าไปจุ่มน้ำเสียก่อน

4.การปลูกลงเลนให้มีระยะห่างประมาณ 3 - 4 นิ้ว ถ้าเป็นหญ้าที่มีการเจริญเติบโตช้า ก็ให้ปลูกระยะชิดกว่านี้

5.ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นเสมอในระยะ 2 - 3 อาทิตย์ติดต่อกัน ไม่เช่นนั้นรากหญ้าจะแห้ง หรือลอยไม่สัมผัสดิน

6.อัตราส่วนที่ใช้หญ้า 1 ตารางเมตรที่ซื้อมา ปลูกได้ 4 ตารางเมตร

7.เมื่อปลูกได้ 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียซันเฟต หรือปุ๋ยยูเรียหว่านลงไป ในสนามหญ้า เพื่อช่วยให้หญ้าเจริญเติบโตเร็ว

8.สนามหญ้านี้ หญ้าจะขึ้นไม่สม่ำเสมอ ต้องใช้ระยะเวลาถึง 3 - 4 เดือน หญ้าจะเต็มสนาม ห็ให้ทำการตัดหญ้า จะได้หญ้าสนามที่สวย และวิธีนี้เป็นการลงทุนที่น้อย แต่ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อย

ข้อควรระวัง ต้องคอยดูแลอยู่เสมออย่าให้หญ้าขึ้นบริเวณที่เป็นดิน ที่ไม่ได้ปลูกหญ้าเอาไว้ โดยการถอนทิ้งไป ถ้าละเลยแล้ว จะได้หญ้าที่ไม่สวย เพราะวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด

วิธีนี้ เหมาะสำหรับ หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเชีย หญ้าเบอร์มิวด้า ค่ะ