วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ห้องนอนวัยรุ่น

ห้องนอนวัยรุ่น เป็น ห้องนอน ที่มักจะบ่งบอกถึงลักษณะและความชอบของผู้ที่อยู่ในวัยนี้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนใหญ่แล้ว ห้องนอนของคนวัยนี้มักตกแต่งโดยใช้สีสันสดใส และเนื่องจากผู้ที่อยู่ในวัยนี้ชีวิตมักเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียนและชีวิตส่วนตัว จึงมักออกแบบห้องนอนให้สามารถใช้อรรถประโยชน์ของห้องได้หลากหลายยิ่งขึ้น

บล็อกบ้านแสนรัก วันนี้ จะพาทุกท่านไปชมไอเดีย การตกแต่งห้องนอนวัยรุ่น หลากหลายสไตล์เพื่อเป็นไอเดียในการจัดแต่งห้องนอนของคุณ หรือเด็ก ๆ ในบ้านของคุณกันนะคะ :)
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต