วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีปลูกหญ้าเป็นแผ่น ๆ หรือปลูกหญ้าแบบปูพรม


การปลูกหญ้าเป็นแผ่น ๆ หรือแบบปูพรม

การปลูกหญ้าแบบแผ่น หรือแบบปูพรมนั้น เป็น วิธีปลูกหญ้า ที่ทำได้รวดเร็ว กว่าวิธีอื่นค่ะ แต่จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะต้องใช้พรรณไม้เป็นจำนวนมาก

หญ้าที่จะปลูกด้วยวิธีนี้ มีขนาด กว้างยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ค่ะ มีขายตามท้องตลาดในกรุงเทพฯ โดยขายเป็นตารางเมตร ๆ ละ 4 แผ่น ได้แก่ หญ้านวลน้อย หญ้าญี่ปุ่น หญ้ามาเลเชีย วิธีนี้มีข้อเสียคือ ถ้าจ้างเหมาผู้รับจ้างมาปลูก และควบคุมไม่ดี ผู้รับจ้างก็มักจะเตรียมดินไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งก็จะส่งผลภายหลัง ทำให้การดูแลรักษายากลำบาก จึงต้องมีการควบคุมให้ใกล้ชิดในระยะเตรียมดินน่ะนะคะ


วิธีการปูหญ้าแบบปูพรม

วิธีการปูหญ้าแบบปูพรมนั้น หลังจากการเกลี่ยดินให้เสมอแล้ว ขั้นตอนแรกก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ การเกลี่ยดินต้องเกลี่ยให้ต่ำกว่าระดับที่ต้องการ 1/2 - 1 นิ้ว เพราะแผ่นหญ้า ที่ซื้อมาก็จะหนาประมาณที่กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่เกลี่ยดิน แต่ปูหญ้าลงไปเลยหญ้าก็จะสูงกว่าระดับที่ต้องการ

การปูหญ้า ก็คล้ายกับ การปูกระเบื้องทางเท้าค่ะ ต้องปูให้ได้ฉากกันแล้วจะดูสวยงามและเป็นระเบียบ การปูหญ้ามี 2 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย ดังนี้

1.การปูหญ้าแบบชิดติดกัน เป็นการปลูกให้ชิดกันเลยระหว่างแผ่นต่อแผ่น ถ้าหากปูไม่ชิดกัน ก็จะเกิดสันร่องระหว่างแผ่น และถ้าหญ้าขาดน้ำแนวของขอบแผ่นจะเหลือง การปูต้องระวัง อย่าปูให้เกยกัน เพราะจะทำให้หญ้าส่วนที่เกยกัน มีการเจริญเติบโตไม่ดี ซึ่งส่วนที่เกยนี้จะไม่ได้สัมผัสดิน หญ้าที่ถูกเกยทับไม่ได้รับแสงก็จะเหลือง วิธีนี้เหมาะสำหรับหญ้า ที่เจริญเติบโตแนวตั้ง เช่น หญ้าญี่ปุ่น

2.การปูหญ้าแบบห่างกันเล็กน้อย เป็นการปูหญ้าแบบเว้นตะเข็บเล็กน้อยถ้าปลูกชิดกันเหมือนข้อแรก ปลายแผ่นหญ้า จะเจริญเติบโต มาชิดกัน เหมือนข้อแรก ปลายแผ่นจะเจริญเติบโตชิดกันแล้วจะฟูขึ้นมาเป็นกระจุก ๆ หลังจากปูแล้วต้องใส่ดินตรงตะเข็บหรือรอยต่อ มิฉนั้นหญ้าจะขึ้นสูงกว่าพื้นสนามได้ และเมื่อเจริญเติบโตออกนอกแผ่น หญ้าเดิมก็จะพอกันกับรอยตะเข็บที่เว้นไว้ ทำให้สนามเรียบกว่าวิธีแรก วิธีนี้เหมาะสำหรับหญ้าที่เจริญเติบโตในแนวนอน เช่น หญ้านวลน้อย วิธีที่เหมาะสำหรับการปลูกในเนื้อที่สนามไม่มากนัก

สนามหญ้าที่ปูนี้ ควรจะถมทรายปะหน้าดินบาง ๆ แล้วปรับพื้นทรายให้เรียบจึงรดน้ำให้ชุ่ม การปูหญ้าควรเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อน แล้วเดินถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เหยี่ยบย่ำหญ้าที่ปลูก ขณะที่เดินถอยหลังบริเวณที่ผู้ปลูกเหยียบจะเป็นหลุมเป็นบ่อ สามารถมองเห็นและซ่อมบ่อได้ ถ้าปล่อยให้เป็นหลุมแล้ว เวลารดน้ำแล้ว น้ำจะขัง ทำให้หญ้าเน่าตายได้
หลังจากปูเสร็จ ก็ให้ใช้ลูกกลิ้งที่มีน้ำหนักเบา ๆ กลิ้งทับเพื่อกดหญ้าให้ติดแน่น

การปูหญ้า ควรปูสลับกันแบบก่ออิฐ เพื่อกันน้ำเซาะทำให้ดินพังทะลาย

เมื่อปูหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรดน้ำให้ชุ่มชื้นไม่ต้องถึงกับแฉะประมาณ 2 อาทิตย์ พอหญ้าตั้งตัวได้ จึงลดการให้น้ำ

ถ้าปูหญ้าที่มีความลาดเอียงมาก ควรทำมุดตอกยึดไว้ โดยใช่มุดที่ทำด้วยไม้ เพื่อให้หญ้าสัมผัสดินได้ดี และแผ่นหญ้าไม่เลื่อนในเวลารดน้ำนั่นเองน่ะนะคะ

ที่สำคัญคือหลังจากปลูกเสร็จแล้ว ต้องหมั่นตรวจดูตรงช่องวางที่เว้นไว้ว่า มีวัชพืชขึ้นหรือไม่ด้วยนะคะ ถ้ามีให้จัดการถอนออกไปเพื่อให้สนามหญ้าของเราสวยงามอย่างที่เราต้องการค่ะ :)ขอบคุณที่มา novabizz.com/
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต