วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รูปแบบของบันได


บันได นั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญภายในบ้าน ที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างชั้นบนและชั้นล่างเข้าไว้ด้วยกันน่ะนะคะ นอกจากนี้แล้ว บันไดยังถือเป็นทางสัญจรในแนวตั้งรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถออกแบบให้สวยงามและให้เป็นบริเวณที่ช่วยถ่ายเทอากาศนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาสู่ต้วบ้านได้อีกด้วย

แล้วเราจะมีหลักการอย่างไรล่ะ...ในการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในตัวบ้านที่สุด

นาวิน เมธนาวิน สถาปนิกอิสระ บอกว่า บันได ที่ดีต้องสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้ใช้งานต้องการค่ะ นอกจากนั้นยังต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในบ้าน มีความปลอดภัยและแสงสว่างส่องถึง ใช้วัสดุที่เหมาะ มีการใช้งานได้ยาวนาน รวมไปถึงจะต้องมีความสวยงามซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยอีกด้วย

สำหรับการออกแบบ บันได ภายในบ้านนั้น ขั้นตอนแรกต้องพิจาณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น รูปทรงของบ้านและพื้นที่ใช้งาน วัสดุที่จะนำมาใช้ รูปแบบของบันไดที่จะสร้าง การวางตำแหน่งบันได รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เจ้าของบ้านนิยมและนับถือด้วย อย่างเช่นในเรื่องของฮวงจุ้ย เราจะมาดูรายละเอียดที่ควรคำนึงเมื่อต้องการเลือกรูปแบบของบันไดกันทีละข้อนะคะ

ประการแรกที่ควรคำนึง เมื่อต้องการเลือกแบบของบันได ก็คือรูปทรงของบ้านหรือพื้นที่ใช้งานค่ะ สิ่งที่ควรพิจาณาในหัวข้อนี้ก็คือ ความกว้างความยาวของบ้าน ความสูงซึ่งสัมพันธ์กับการวางชานพัก การสัญจรของคนภายในบ้าน แสงสว่างที่มีส่วนสัมพันธ์กับความปลอดภัย รวมไปถึงข้าวของต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ซึ่องาจกีดขวางการสัญจรได้

ประการที่สองก็คือการเลือกวัสดุที่เหมาะสมค่ะ วัสดุแต่ละประเภทจะให้ความรู้สึกและมีรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน อาทิเช่น

-บันไดไม้ หมาะกับภายในบ้านที่ต้องการอารมณ์ความรู้สึกแบบธรรมชาติ หากเป็นบันไดนอกอาคาร ก็สามารถเลือกวัสดุที่ทำผิวสัมผัสคล้ายไม้ทแทนกันได้ เช่น พลาสติกหรือไม้เทียม

-บันไดเหล็ก นิยมใช้ในงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ติดตั้งรวดเร็ว แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงตามมาด้วยเช่นกัน

-บันไดคอนกรีต สามาถทำได้หลายประเภทค่ะ เช่น งานขัดมัน ทรายล้าง หรือคอนกรีตเปลือย ข้อดีก็คือ ทำความสะอาดง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ประการที่สามก็คือรูปแบบบันไดค่ะ บันไดมีมากหลายหลายรูปแบบด้วยกันน่ะนะคะ เราจึงควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน อาทิเช่น

บันไดทางตรง(Straight-Run Stair) เป็นบันไดแบบทางตรง ไม่มีการเลี้ยวหรือโค้ง เหมาะกับบ้านที่มีหน้าแคบแต่ทรงยาว และสามารถใช้โครงสร้างให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น เป็น Built-in ตู้วางหนังสือ


บันไดแบบหักฉาก (Quarter-Turn Stair) เป็นบันไดแบบรูปตัว L เลี้ยวเป็นมุมฉาก 90 องศา ความยาวของบันไดช่วงต้นกับช่วงปลายอาจจะเท่ากันหรือไม่ก็ได้


บันไดแบบหักกลับ (Half Turn Stair) เป็นบันไดแบบหักกลับ 180 องศา จะพบเห็นในบ้านส่วนใหญ่


บันไดเวียนแบบหักฉาก (Winding Stair) คล้ายกับบันไดแบบหักฉากค่ะ แต่ชานพักจะใช้ขั้นบันไดรูปลิ่มแทน ซึ่งจะช่วยประหยัดเนื้อที่ในการเพิ่มความสูงของบันไดได้ แต่ตัวขั้นบันได อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานได้ เนื่องจากเป็นรูปลิ่ม เหมาะกับบ้านที่ต้องการความต่อเนื่องของพื้นที่ในการใช้บันได เนื่องจากไม่มีชานพักอ่ะนะคะ


บันไดแบบโค้งวงกลม (Circular Stair) เป็นบันไดแบบโค้งวงกลมเมื่อมองจากด้านบน เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะ นอกจากนั้นแล้วยังเหมาะกับบ้านที่มีการประดับตกแต่งหรูหรา และเป็นบันไดที่มีการเปิดมุมมองให้ผู้เดิน เห็นพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้านได้มากที่สุด


บันไดแบบเกลียว (Spiral Stair) เป็น บันไดเวียน เหมาะกับบ้านที่ต้องการประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการใช้บันได อาจใช้เป็นบันไดรอง ตามพื้นที่เฉพาะจุด ที่ไม่สูงมากนักได้อ่ะนะคะและอย่างที่บ้านแสนรักได้ให้คำแนะนำไว้ข้างต้น การจะเลือกบันไดชนิดไหนนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามเหมาะสมของตัวบันไดที่มีต่อตัวบ้า่นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกด้วยนะคะ

เรียบเรียงข้อมูลจาก thaihomeplan.mymarket.in.th/stair.html
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต