วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความเชื่อเรื่องของทิศทางของบันไดบ้าน


ความเชื่อเรื่องทิศทางการจัดวาง บันไดบ้าน นั้น เป็นความเชื่อที่บอกกล่าวเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจากตำหรับตำรา หรือ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ที่มักมีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในอดีตที่เน้นการเคลื่อนย้ายบันไดได้สะดวกน่ะนะคะ โดยอาจจะเป็นรูปแบบของบันไดที่สามารถชักขึ้นบ้านได้ เพื่อให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในยามวิกาล และเมื่อท่านได้ทิศทางที่แน่นอนหรือเหมาะสมกับหลักความเชื่อตามหลักเคหะศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้ว จึงค่อยสร้าง บันได แบบถาวร คนโบราณจึงมีหลักหรือเคล็ดลับในการดูทิศทางการจัดวางบันไดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและอาคารบ้านเรือนหลายประการด้วยกัน

วันนี้บล็อกบ้านแสนรักจะมาแนะนำเคล็ดลับและความเชื่อในเรื่องของการเลือกทิศทางของบันไดกันค่ะ เรามาดูรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะ

สำหรับบ้านที่มี บันได ที่พาดอยู่ทางทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) เป็นทิศทางที่ดีพอสมควรค่ะ แต่เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้บ้านมากยิ่งขึ้น เจ้าของบ้านควรเอาแก้วแหวน เงินทองที่ตัวเองมีอยู่ขึ้นบันไดไปบนบ้านก่อน แล้วจึงค่อยเคลื่อนย้าย ข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นตามไปทีหลังจะทำให้เจ้าของและอาคารบ้านเรือนยิ่งอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น

บันได ที่พาดอยู่ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) เป็นทิศที่หลักเคหะศาสตร์ถือว่าดีที่สุดค่ะ สะดวกแก่การขึ้นลงไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือลงไปทำภารกิจอันใด ก็รวดเร็วและราบรื่น แต่ควรมีการถือเคล็ดก่อนการขึ้นบ้านอย่างหนึ่งก็คือ เจ้าของบ้านไม่ควรขึ้นบันไดไปบนบ้านก่อน ควรให้บุพการีหรือญาติสนิทที่นับถือ เป็นผู้ถือข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไปให้หมดก่อน แล้วเจ้าของบ้านจึงค่อยตามไปทีหลังเพื่อเป็นเคล็ดที่ทำเกิดมงคลให้กับเจ้าของบ้าน

สุดท้ายคือ บันได ที่พาดทาง ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรถือเคล็ดให้บ้านและเจ้าของบ้านอยู่ดีมีสุข ด้วยการนำสิ่งของที่เป็นสีขาวหรือน้ำนมวัวใส่ภาชนะขึ้นบันไดบ้านไปก่อน จะทำให้สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้เป็นเจ้าของบ้านมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วความเชื่อแต่โบร่ำโบราณบอกเล่ามาว่า ถ้าจะให้ดีที่สุดให้อัญเชิญหรืออาราธนาพระพุทธรูปบูชาขึ้นไปก่อนเป็นสิ่งแรกค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน โดยอาจจะเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดหรือ จะเป็นพระพุทธรูปองค์อื่น ๆ ที่เจ้าของบ้านเคารพบูชาก็ได้


ที่สำคัญที่สุด นอกจากการเลือกทิศทางการสร้างบันไดตามความเชื่อโบราณแล้ว ความปลอดภัยในการใช้งานบันไดนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านทุกท่านควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บ้านของเพื่อน ๆ ทุกท่าน มีความปลอดภัยอยู่แล้วสบายใจ ร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของการสร้างบ้านทุกหลังด้วยเช่นกันค่ะ
ขอบคุณที่มา homeloverthai.com