วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีการเลือกซื้อพัดลม

สวัสดีค่ะ ในสภาวะอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั้งปีของบ้านเรา แม้ว่าเพื่อนบล้อกบางท่านจะได้ติดเครื่องปรับอากาศไว้ในบ้าน หรือในห้องที่ใช้งานเป็นประจำแล้ว การติดตั้งพัดลมเอาไว้ใช้ในวันที่อากาศไม่ได้ร้อนจัดจ้านมากนัก และเพื่อระบายอากาศ ก็ยังเป็นสิ่งที่หลายท่านตั้งใจไว้อยู่ดีอ่ะนะคะ

พัดลม นั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทค่ะ คือ  พัดลมตั้งโต๊ะ   พัดลมตั้งพื้น   และพัดลมติดผนัง ซึ่งจะมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกัน

ส่วนประกอบหลักของพัดลม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

-ใบพัดและตะแกรงคลุมใบพัด 
-มอเตอร์ไฟฟ้า
-
สวิตซ์ควบคุมการทำงาน และ-กลไกที่ทำให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา

พัดลมจะทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ  และเมื่อกดปุ่มเลือกให้ลมแรงหรือเร็วตามที่ผู้ใช้ต้องการ กระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ทำให้แกนมอเตอร์หมุ่นใบพัดที่ติดอยู่กับแกนก็จะหมุนตามไปด้วยจึงเกิดลมพัดออกมา


สำหรับการ เลือกซื้อและเลือกใช้พัดลมให้ประหยัดพลังงาน และประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานั้น มีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ

1. ศึกษาหลักการทำงานเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของพัดลมในแต่ละรุ่น 
                 
- เลือกซื้อพัดลมที่เป็นระบบธรรมดาเพราะจะประหยัดไฟกว่าระบบที่มีรีโมทคอนโทรล
พัดลมตั้งโต๊ะจะมีราคาต่ำกว่าพัดลมตั้งพื้นและใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ทั้งนี้เพราะมีขนาดมอเตอร์และกำลังไฟต่ำกว่า  แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่า
          
2.เลือกดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความคงทนแข็งแรง ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
           
3.เลือกซื้อพัดลมที่มีฉลากแสดงถึงประสิทธิภาพ และเลือกรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง              

4.เลือกซื้อพัดลมในรุ่นที่ไม่ส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม              

5.มีคู่มือการใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
           
6.เลือกซื้อพัดลมให้มีขนาดใบพัดและกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยและจำนวนคนในครอบครัว เช่น ถ้าต้องการใช้เพียงคนเดียวหรือไม่เกิน 2 คนควรใช้พัดลมตั้งโต๊ะ  เพราะความแรงของลมเพียงพอ  และยังประหยัดไฟกว่าพัดลมชนิดอื่น ๆ