วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกซื้อตู้เย็น


ปัจจุบันนี้ ตู้เย็น ได้กลายเป็นอุปกรณ์ครัว ที่มีความจำเป็น ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากอ่ะนะคะ เนื่องจากอากาศและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ตู้เย็น จึงมีบทบาทขึ้นมาก ตามความต้องการ เพราะตู้เย็น สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานๆ จะหยิบใช้เมื่อไรก็สะดวกสบาย แต่ถ้าหากพื้นที่ครัวของเราไม่พอ ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตู้เย็นไว้ในครัวเสมอไปอ่ะนะคะ การจะเลือกตู้เย็นขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับ ความต้องการ ของผู้ใช้ และการใช้งานของแต่ละบ้านค่ะ ตู้เย็นที่มีขาย ตามท้องตลาดส่วนมาก จะมีขนาดตั้งแต่ 4 คิว ถึง 16 คิว ให้เลือกได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน

ประเภทของตู้เย็น แบ่งออกได้หลายชนิดดังนี้ค่ะ

1.ตู้เย็นแบบประตูเดียว

เป็นตู้เย็นที่มีประตูเปิดเพียงประตูเดียว ภายในแบ่งเป็นช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น โดยจะมีช่องแช่เย็นอยู่ด้านบนของตู้ ตู้เย็นประเภทนี้เป็นตู้เย็นที่ประหยัดไฟกว่าตู้เย็นประเภทอื่น ๆ มีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่นิยมใช้ในห้องพักโรงแรม

2. ตู้เย็นแบบสองประตู

เป็นตู้เย็นที่มีสองประตูสำหรับเปิดช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งแยกกัน มีทั้งแบบช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน และอยู่ด้านล่างให้เลือกแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน


 3. ตู้เย็นแบบ side by side

เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ ประตูตู้สองบาน เปิดออกซ้าย ขวา เป็นที่นิยมมากในยุโรปและอเมริกาค่ะ เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของสดและอาหารของชาวต่างชาติ นิยมซื้อครั้งละมากๆ เพียงประมาณ 1-3 ครั้งต่vเดือน ดังนั้นจึงต้องการตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่เก็บอาหารได้มาก รวมทั้งมีช่องแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาหารไว้ได้นาน

การจะเลือก ตู้เย็น แบบไหนและขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราและจำนวนสมาชิกที่ใช้งานตู้เย็นเป็นหลักค่ะ และนอกจากเราจะเลือกตู้เย็นให้ถูกตาถูกใจแล้ว ต้องเลือกตู้เย็นที่ให้ค่าการประหยัดพลังงานที่สูง (ประหยัดไฟเบอร์ 5) ด้วยนะคะ จะได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราในระยะยาวได้อีกทางหนึ่งค่ะ