วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำ

วิธีติดตั้งปั๊มน้ำ มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่งติดตั้งปั๊มน้ำ โดยเลือกในตำแหน่งที่ใกล้กับประตูน้ำเพราะหากเกิดปั๊มทำงานผิดปกติให้ปิดประตูน้ำได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 เดินสายไฟเมนส์มายังตำแหน่งติดตั้งปั๊ม โดยสวิทช์ให้อยู่สูงจากพื้น 1.10 เมตร จะให้เป็นปลั๊กก็ได้ แต่ถ้าเป็นสวิทช์จะใช้งานได้สะดวกกว่า

ขั้นตอนที่ 3 ปิดประตูน้ำหลักแล้วทำการเลื่อยต่อน้ำออกต่อท่องอ 90 องศาเข้าพันด้วยเทปพันเกลียว 4-5 รอบ แล้วจึงต่อท่อเข้าตัวเครื่องปั๊มน้ำ ขันท่อให้แน่น


ขั้นตอนที่ 4 เลื่อยตัดท่อน้ำหลักออกให้พอดีกับตำแหน่งท่อน้ำ ออกแรงปั๊มน้ำด้วยเลื่อยเหล็ก ใช้กระดาษทรายขัดปลายท่อให้เรียบ

ขั้นตอนที่ 5 พันเทปพันเกลียวท่อน้ำสำหรับต่อท่อน้ำออกจากเครื่องปั๊มต่อข้องอ 90 องศา มายังตำแหน่ง ปลายท่อที่ต่อรอไว้ใช้ท่อต่อตรงขนาด ¾ นิ้ว ต่อเชื่อมท่อทั้ง 2 ท่อ ด้วยกาวเชื่อมท่อประปา ทดลองเปิดน้ำโดยยังไม่เปิดสวิทช์ ดูรอยรั่วรอยต่อให้แน่ใจก่อน

ขั้นตอนที่ 6 ต่อสายไฟเข้ากับสวิทช์ให้โดยตอกรัดสายด้วยเข็มรัดสาย หรือ ใช้ราวพลาสติกติดกาวที่ผนังแล้วครอบสายมายังสวิทช์
ขอบคุณข้อมูลจาก thepvarin.com/page.php?doc=news-detail&id=34&p=2