วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พลังของฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ย นั้นเป็นพลังธรรมชาติ ที่เปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขให้เห็นถึงความเกี่ยวพัน ระหว่างคน กับสภาพแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างค่ะ


การเคลื่อนไหวของพลังแห่งจักรวาล หรือ "ชี่" ในภาษาจีน หมายถึง พลังชีวิต ที่ทำให้เกิด ชีวิต ดิน ต้นไม้ และภูเขา ซึ่งพลังเหล่านี้ ถ้าเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจมีผลต่อชีวิตได้

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย นั้น มีการสืบทอดกันมานับพัน ๆ ปีอ่ะนะคะ เป็นศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องชัยภูมิที่ตั้ง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ก่อเกิดทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล และกระแสแม่เหล็กที่มีอิทธิพลต่อโลก ชาวจีนจึงให้คำจำกัดความของฮวงจุ้ยไว้ว่า เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับฟ้าและน้ำ

ฮวงจุ้ย จะให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลเป็นหลักค่ะ มีความเชื่อว่า สิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นมาและสามารถดำรงอยู่ได้นั้น ต้องอยู่ในสภาพหรือภาวะที่สมดุล เช่น อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด มนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่ได้ แต่ถ้าอากาศหนาวจัดและร้อนจัดมาพบกัน ก็จะกลายเป็น ความอบอุ่น ชีวิตจึงจะก่อเกิดขึ้น สิ่งที่ตรงกันข้ามหรือแตกต่างกันและมีกำลังพอ ๆ กัน ก็จะสนับสนุนซึ่งกันและกันอ่ะนะคะ

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของมนุษย์ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกให้ความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณค่ะ มนุษย์รู้จักเลือกทำเลที่อยู่ใกล้น้ำ เลือกอยู่ที่สูงมากกว่าที่ต่ำ เพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รอบตัว พยายามเรียนรู้ทิศทางลม ฤดูกาล และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ำขึ้น น้ำลง ฝนตก พายุ แผ่นดินไหว แล้วแสวงหาจนได้ข้อสรูปว่าที่ใดจะปลอดภัยที่สุดสำหรับการตั้งถิ่นฐานถาวร

การเลือกทำเลที่อยู่อาศัยได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนมีการรวบรวมเป็นข้อมูลสืบทอดกันมา จนที่สุด ก็กลายเป็น ตำราฮวงจุ้ย ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะ

หากมองในแง่ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า วิชาฮวงจุ้ย นั้น ไม่ใช่ศาสตร์ที่งมงายหรือไร้สาระแต่อย่างใดค่ะ เพราะเป็นศาสตร์ที่ใช้เหตุผล และเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง

บ้านแสนรักในตอนหน้า เราจะมาเรียนรู้ การใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเพื่อให้บ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยของเรา มีความสมดุลส่งผลให้ชีวิตของเราและผู้อยู่อาศัย สงบ ร่มเย็น และมีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณที่มา หนังสือบ้านน่าอยู่ ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวยและร่มเย็น
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต