วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อควรระวังในการติดตั้งปั๊มน้ำ

เมื่อเลือกขนาด ปั๊มน้ำ ที่ต้องการได้แล้ว ก็ถึงขั้นตอนการพิจารณาที่ที่จะทำการติดตั้งให้เหมาะสม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และทนทาน สามารถยกออกได้ ตรวจซ่อมปั๊มได้ง่าย อ่ะนะคะ แม้ว่าปั๊มส่วนใหญ่นั้นจะออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งภายนอกได้ แต่ปั๊มที่อยู่ในที่ร่มจะทนกว่าและปลอดภัยกว่ามากค่ะ โดยเฉพาะปั๊มที่มีกล่องควบคุมแบบอิเลคทรอนิคติดที่ตัวปั๊ม
ข้อควรระวังในการติดตั้งปั๊มน้ำ

1. ควรติดตั้ง ปั๊มน้ำ บนฐานรอง ให้ปี๊มสูงจากพื้นเล็กน้อย น้ำไม่ท่วมขัง ปั๊มจะทนมากขึ้นไ ม่เป็นสนิม ปลอดภัยและลดโอกาสไฟฟ้ารั่ว

2. ควาติดตั้ง ปั๊มน้ำ ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม. หรือประมาณ 1 ฝ่ามือ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปั๊มน้ำจะได้ไม่ร้อนมากขณะทำงาน และทำให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วย

3. โดยทั่วไป ปั๊ม จะมีใบพัดระบายความร้อนอยู่ด้านท้ายของปั๊ม ทำหน้าที่หมุนดูดอากาศผ่านด้านข้างของตัวปั๊มเพื่อระบายความร้อน ดังนั้นควรติดตั้งในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก คอยตรวจดูอย่าให้มีใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ติดขวางทางระบายความร้อนของปั๊ม

4. การติดตั้งท่อน้ำกับตัว ปั๊ม ควรติดตั้งให้ได้ระดับ และได้แนวพอกับแนวเกลียวหรือข้อต่อของปั๊ม อย่างัด งอ หรือไม่ได้แนว ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกร้าว หรือตัวปั๊มแตกร้าว เกิดรอยรั่วได้ง่าย เนื่องจากขณะที่ปั๊มทำงาน ปั๊มจะมีอาการสั่นเล็กน้อย ถ้าติดตั้งท่อไม่ดี อาจทำให้ส่วนที่งัดเสียหายได้ง่าย

5.ท่อดูดและท่อจ่ายน้ำของ ปั๊ม ไม่ควรเล็กกว่าขนาดของจุดต่อท่อของปั๊ม การใช้ท่อเล็กจะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มไม่ดี ไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ระบุในสเป็ค

6. ไม่ควรต่อปั๊มดูดน้ำโดยตรงจากท่อประปา เนื่องจากจะทำให้ดูดสิ่งสกปรกในท่อประปาเข้ามาโดยตรง ถ้าท่อประปารั่วก็จะดูดน้ำสกปรกหรืออากาศเข้ามา และผิดระเบียบการใช้น้ำของการประปา ควรต่อท่อประปาเข้าถังเก็บน้ำแล้วจึงใช้ปั๊มดูดน้ำจากถังเก็บจ่ายเข้าบ้าน

การต่อสายไฟเข้ากับปั๊ม

- ควรเลือกขนาดสายที่สามารถรับกระแสไฟฟ้าที่ปั๊มใช้ ได้เพียงพอ ถ้าสายเล็กจะทำให้สายร้อยและละลายได้

- ควรติดตั้งสายไฟที่จุดต่อสายไฟในตัวปั๊ม ไม่ควรใช้การเสียบปลั๊ก หรือตัดปลายปลั๊กแล้วต่อสาย สายไฟไม่ควรมีจุดตัดต่อที่กลางสาย

- ควรมีชุดเบรคเกอร์ควบคุมปั๊มต่างหาก 1 ชุด เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการซ่อม

- ถ้าต้องเดินสายไฟฟ้านอกอาคารไปยังปั๊ม ควรเดินสายไฟ โดยการร้อยในท่อ พี.วี.ซี สีเหลือง ซึ่งใช้สำหรับเดินสายไฟนอกอาคาร

- ควรทำงานด้วยความละเอียดเรียบร้อย ใช้ช่างที่มีความรู้โดยตรง หรือศึกษาข้อมูลก่อนการติดตั้ง การติดตั้งต่อท่อน้ำ ต่อไฟให้ปั๊มน้ำทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การติดตั้งให้ดี ปลอดภัย เรียบร้อย ต้องใช้ความรู้แลความชำนาญพอสมควรเชียวนะคะ

- การติดตั้ง-ซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ควรทำโดยช่างที่มีความรู้ ความชำนาญโดยตรง และตัดไฟฟ้าก่อนทำการซ่อมและติดตั้งทุกครั้งนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.konbaan.com/TipsTricks/TipsTricks49.php