วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความหมายของฮวงจุ้ย


ฮวงจุ้ยคืออะไร ?

ฮวงจุ้ย นั้นเป็นวิทยาการของจีนโบราณที่มีมากว่า 4 พันปี ค่ะ มีรากฐานมาจากปรัชญาของจีน ที่ว่า ทุกสิ่งในสากลโลกนี้จะประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 5 ธาตุ คือ ทอง น้ำ ไม้ ไฟ และ ดิน แต่ละธาตุจะมีทั้งพลังหยิน ( negative energy) และพลังหยาง ( positive energy) ดังนั้น ฮวงจุ้ย จึงเป็นวิชาที่ช่วยให้เราจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อเกิดความสมดุลของธาตุเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขทั้งทางกาย(มั่งคั่ง,สุขภาพ)และจิตใจ (- อาจารย์ไอรีน ออง )


ความหมายของฮวงจุ้ย มาจากคำว่า "ฮวง" แปลว่า ลม ส่วน "จุ้ย" แปลว่า น้ำ ซึ่งถ้านำมารวมกันก็จะหมายความว่า ศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการจัดรูปแบบสภาพของสถานที่ ซึ่งใช้หลักดูทิศทางของลมและน้ำ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ความั่นคงมั่งคั่ง และความสุขสงบในชีวิตอ่ะนะคะ ฉะนั้น ฮวงจุ้ยจึงหมายถึงความสมดุลแห่งธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชีวิตมนุษย์เรา

ฮวงจุ้ย นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 แบบค่ะ คือ

1. ฮวงจุ้ยคนเป็น หมายถึงฮวงจุ้ยที่มีชีวิต คือพลังที่เคลื่อนไหว เรียกว่า พลังหยาง เช่น บ้าน ห้างร้าน โรงงาน สำนักงาน เป็นต้น

2.ฮวงจุ้ยคนตาย หมายถึงฮวงจุ้ยที่ไม่มีชีวิต คือพลังที่หยุดนิ่ง เรียกว่าพลังหยิน เช่น หลุมฝังศพ เป็นต้น

การจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตนะคะ เพราะบางครั้งเราต้องอยู่บ้านหลังนั้นไปตลอดชีวิต จึงจะทำอย่างขอไปทีเสียมิได้ ดังนั้น หลาย ๆ ท่านที่มีความเชื่อถือทางศาสตร์ของฮวงจุ้ย จึงนำหลักการต่าง ๆ ของศาสตร์และศิลป์แขนงนี้มาช่วยในการเลือกสรรและตัดสินใจ อาจจะมากบ้างหรือน้อยบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ เพื่อที่จะได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ให้บ้านมีสิริมงคล และนำโชคลาภมาสู่บ้าน

ในตอนหน้า เราจะมาดูกันนะคะ ว่า ฮวงจุ้ย นั้นมีความสำคัญและน่าเชื่อถือเพียงไร ตลอดจนมีพลังอย่างไรต่อชีวิตและบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัย แล้วกลับมาพบกับบ้านแสนรักได้ใหม่ในครั้งหน้า ขอบคุณเพื่อนบล้อกที่ติดตามบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ :)ขอบคุณที่มา บ้านน่าอยู่ ชีวิตรุ่งเรือง ร่ำรวย และร่มเย็น