วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (ใช้ก่อสร้างและการปรับปรุง)

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับบ้านแสนรักกับเรื่องราวสาระดี ๆ เรื่องบ้าน กันอีกครั้งนะคะ

บ้านแสนรักในวันนี้ขอนำเอาขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านของเรามาฝากกันค่ะ

ไปดูกันนะคะ ว่าขั้นตอนของการ ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว มีอะไรบ้าง
กรณีที่ต้องการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้างอาคาร , สถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่มีเลขที่บ้าน 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1.   ผู้ใช้ไฟสามารถขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวได้ กรณี มีการก่อสร้าง , ปรับปรุง อาคารบ้านเรือน ฯลฯ
2.   ผู้ใช้ไฟต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าชั่วคราว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เตรียมเดินสายรอเข้ามิเตอร์ เสียก่อนให้เรียบร้อยก่อนการขอใช้ไฟ
3.   ผู้ใช้ไฟยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว
4.   พนักงานไฟฟ้าตรวจสอบความเรียบร้อย
5.   ผู้ใช้ไฟชำระเงินต่าง ๆ
6.   พนักงานไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว


 1 กรณีบ้านอยู่อาศัยธรรมดา

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ผู้ขอใช้ไฟ จำนวน 1 ชุด
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบันผู้ขอ จำนวน 1 ชุด
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่จะขอใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
1.4 แผนที่บ้านผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 ชุด

2 กรณีนิติบุคคล

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออก คณะกรรมการ/ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามจำนวน 1 ชุด
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน คณะกรรมการ/ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามจำนวน 1ชุด
2.3 หนังสือรับรองจากบริษัทฯ (ไม่เกิน 30 วัน) จำนวน 1ชุด
2.4 ทะเบียนการค้า จำนวน 1ชุด
2.5 แผนที่บริษัทฯจำนวน 1ชุด

3 กรณีไม่สามารดำเนินการด้วยตนเอง (มอบอำนาจ)ทั้งบ้านอยู่อาศัย,นิติบุคคล

3.1 เอกสารจาก 2.1,2.2 แล้วแต่กรณีจำนวน 1ชุด
3.1 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนิติบุคคล ต้องประทับตราบริษัทฯ)จำนวน 1ชุด
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ที่ราชการออกใช้ ของผู้มอบอำนาจจำนวน 1ชุด 3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจจำนวน 1ชุด

ก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนบล้อกที่กำลังจะขอไฟฟ้าเข้าหน้างานก่อสร้างของเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม บล้อกบ้านแสนรัก ด้วยดีเสมอมาค่ะ