วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายและข้อควรรู้ เกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน

สวัสดีค่ะเืพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ครอบครัวของสังคมไทยของเรานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวลักษณะขยายมากกว่าครอบครัวเดี่ยวน่ะนะคะ

บางครอบครัวสร้างบ้านหลังหนึ่ง แต่ก็อยู่รวมกันหลายครอบครัว เช่น ครอบครัวของผู้เป็นปู่ย่าตายาย กับครอบครัวของพ่อแม่ และครอบครัวของลูก ๆ ครั้นมามองถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งการทำมาหากินค่อนข้างจะยากลำบากมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น การที่ครอบครัวขยายหลายครัวในเรือนเดียวกัน จะแยกออกไปปลูกบ้านหลังเดี่ยวเพื่ออยู่ต่างหาก ก็อาจจะทำได้ยากขึ้นอีกน่ะนะคะ อีกทั้งครอบครัวไทยยังมีลักษณะที่ยังคงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่อรุ่นไว้ค่อนข้างมากกว่าครอบครัวคนตะวันตกน่ะค่ะ ทำให้หลายครอบครัว นิยมที่จะทำการ ต่อเติมบ้านหลังเดิม ให้มีพื้นที่ในการอยู่อาศัยและใช้งานมากยิ่งขึ้น แทนที่จะลงทุนออกไปหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่


ต่อเติมบ้าน
แต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดและข้อควรระวังในการ ต่อเติมบ้าน วันนี้บ้านแสนรักได้นำเอา กฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน มาฝากกันเป็นอันแรกก่อนค่ะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างที่พอจะสรุปได้แบบเข้าใจง่ายนั้น มีดังนี้
       
1. การปลูกสร้างบ้าน ต้องมีพื้นที่ว่าง ที่ไม่มีหลังคาปกคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ที่ดินค่ะ
         
2. ผนังบ้านจะต้องเว้นห่างจากรั้ว โดยผนังด้านที่มีช่องเปิดช่องแสง,หน้าต่าง,ประตู สำหรับบ้าน 2 ชั้น จะต้องเว้นห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า 2 เมตร ถ้าเป็นผนังทึบและข้างบ้านไม่ยินยอม ต้องเว้นห่างอย่างน้อย 0.50 เมตร
         
3. การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนดดังนี้
             
3.1 ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
3.2 เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม            
3.3 เพิ่ม – ลด จำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง

สำหรับบ้านแสนรักในตอนหน้า เราจะมาคุยกันถึงเรื่องข้อควรระวังในการต่อเติมบ้านกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cm-uhouse.com/mains/?name=article&file=readarticle&id=22