วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ในตอนนี้ของบล้อกบ้านแสนรักจะได้นำเสนอ อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดน่ะนะคะ นั่นก็คือ เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด นั่นเองค่ะ
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ

1. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก ( VCR )

เครื่องบันทึกภาพระบบอนาล็อก เป็นเครื่องบันทึกรุ่นเก่าที่ได้รับความนิยมในอดีต  เครื่องบันทึกภาพแบบอนาล็อกนี้ จะต้องใช้ม้วนวีดีโอเทปในการบันทึกภาพ ( VCR ) น่ะนะคะ โดยม้วนเทปอนาล็อกแบบมาตรฐานสามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้นาน 12 ชั่วโมง จนถึง 960 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องบันทึกภาพด้วยค่ะ ว่าสามารถบันทึกภาพได้นานเท่าใด ซึ่งเครื่องบันทึกภาพแต่ล่ะรุ่น จะมีความสมารถในการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ได้ไม่เท่ากัน

เครื่องบันทึกภาพในระบบอนาล็อกนี้จะมีราคาถูก และ ม้วนวีดีโอเทปที่นำมาบันทึกภาพก็มีราคาไม่แพงนัก แต่ในปัจจุบันนี้ ระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีตแล้ว เพราะมีระบบบันทึก กล้องวงจรปิด แบบใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เหนือกว่าและมีลูกเล่นเสริมอีกมากมายที่ซึ่งระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบบอนาล็อกไม่มี เครื่องบันทึกภาพรุ่นใหม่นี้เรียกว่า DVR

2. เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ( DVR ) 

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล ( Digital Video Recoder หรือ DVR ) แบ่งย่อยออกเป็นสองประเภท คือ

(1) StandAlone DVR ( เครื่องบันทึกภาพระบบดิติตอลสำเร็จรูป )
(2) PC Base DVR ( เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ )

- StandAlone DVR เป็นเครื่องบันทึกภาพสำเร็จรูป บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องบันทึกภาพแบบนี้จะมี หน้าตาคล้ายๆกับเครื่องบันทึกวีดีโอเทปเพียงแต่เปลี่ยนจากการใช้ม้วนวีดีโอเทปในการบันทึก มาเป็นใช้ Harddisk ของคอมพิวเตอร์มา บันทึกภาพแทน ซึ่งเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ Stand Alone DVR นี้จะมีแบบบันทึกภาพได้ 4 กล้อง 8 กล้อง และ 16 กล้อง

- PC Base DVR เป็นเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบบใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุการทำงาน และ บันทึกภาพลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีทั้งแบบใช้เคส Serverและใช้เคสคอมฯแบบธรรมดา ขึ้นอยู่กับรุ่นและราคา ของเครื่องบันทึกภาพ และระบบ PC Base DVR ยังสามารถใส่ Harddisk หน่วยความจำในการเก็บข้อมูลบันทึกภาพได้หลายตัว แล้วแต่รุ่น บางรุ่นใส่ HDD ได้ 6 ตัว บางรุ่นใส่ได้ 8 ตัว ระบบนี้จึงเหมาะกับการที่ลูกค้าต้องการเก็บข้อมูลในการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นเวลานานๆ เช่น 1-3 เดือน เป็นต้น ระบบบันทึก กล้องวงจรปิดแบบ PC Base DVR จะมีตั้งรุ่น 8 กล้อง 16 กล้อง 24 กล้อง และ 32 กล้องขอบคุณที่มา http://www.thaiccd.com/%