วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มอนิเตอร์ หรือจอภาพกล้องวงจรปิด

มอนิเตอร์ หรือ จอภาพสำหรับกล้องวงจรปิด นั้นใช้สำหรับแสดงภาพ แบบที่ใช้ HARDDISK ( DVR) ค่ะ เราสามารถเลือกขนาดของจอภาพได้หลายขนาดแล้วแต่ผู้ที่ต้องการติดตั้ง เช่น 9 นิ้ว,14 นิ้ว, 21 นิ้ว เป็นต้น โดยที่ HARDDISK เองก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีก 3 ประเภท คือ

1. HARDDISK แบบ CARD - HARDDISK แบบนี้ เป็น CARD ที่สามารถต่อกล้องวงจรปิดได้ 4,8,16,24 และ 32 ตัว โดยจะต้องใช้งานร่วมกับ COMPUTER

2. HARDDISK แบบ STAND ALONE เป็นแบบที่ประกอบ COMPUTER มาจากโรงงานโดยตรงหรือเป็นแบบ PC BASE

3. HARDDISK แบบ STAND ALONE NON PC เป็นอุปรณ์ประกอบจากโรงงานทั้งชุดและไม่ใช้โปรแกรม WINDOW (NON PC) น่ะนะคะ


มอนิเตอร์กล้องวงจรปิด
สุดท้ายนี้ การจะเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด นั้นต้องเลือกกล้องที่เราพอใจในประสิทธิภาพก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ จากนั้นจึงจะมาพิจาณาว่าสเป็คที่เราต้องการนั้นอยู่ในงบประมาณหรือไม่ และปรับให้พอดีกับเงินในกระเป๋าของเรา เพราะชุดกล้องวงจรปิด เป็นชุดรักษาความปลอดภัยที่เราจะต้องใช้งานมันไปอีกนานน่ะนะคะ จึงจะต้องเลือกที่เราสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ