วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน การเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ถูกรุ่น ถูกวิธีนั้น ถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกวิธีหนึ่งน่ะนะคะ วันนี้บล้อกบ้านแสนรักจะได้นำวิธีการใช้เครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกวิธีมาฝากเพื่อน ๆ ทุกท่านค่ะ มาดูกันนะคะ ว่าเรามีวิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่นให้ประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้าง
  1. ควรเลือกขนาดของเครื่องดูดฝุ่น ตามความจำเป็นในการใช้งาน
  2. ซื้อเครื่องดูดฝุ่นประเภทที่มีสายดินพร้อมมากับปลั๊กไฟ และมีการติดตั้งระบบสายดินที่เต้ารับด้วย ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2
  3. ดูข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าในคู่มืออย่างละเอียดและปลอดภัย
  4. วัสดุที่เป็นพรมหรือผ้านั้น เป็นวัสดุที่เต็มไปด้วยฝุ่นน่ะนะคะ เนื่องจากฝุ่นสามารถเกาะได้ง่าย เราจึงควรใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ามาก (Heavy Duty) ส่วนบ้านเรือนที่เป็นพื้นไม้ พื้นปูน หรือหินอ่อนที่ง่ายต่อการทำความสะอาด เพราะฝุ่นละอองไม่เกาติดแน่น ก็ควรใช้เครื่ีองดูดฝุ่้นที่มีกำลังไฟฟ้าต่ำจะดีกว่า เนื่องจากไม่สิ้นเปลืองในการใช้ไฟฟ้า
  5. ควรหมั่นถอดตัวกรอง หรือตะแกรงดักฝุ่นออกมาทำความสะอาดเป็นประจำ เพราะหากเกิดการอุดตันแล้ว นอกจากประสิทธิภา่พการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นจะลดลง ยังเป็นการเพิ่มเวลาในการดูดฝุ่น ทำให้เปลืองไฟ และหากมอเตอร์ทำงานหนักก็อาจเกิดอาการไหม้ได้
  6. ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์
  7. ไม่ควรใช้ดูดวัสดุที่มีส่วนประกอบของน้ำ ความชื้น ของบเหลวต่าง ๆ รวมทั้งของมีคม รวมถึงของที่กำลังติดไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อส่วนประกอบในตัวเครื่องได้
  8. พยายามหมั่นถอดถุงผ้า หรือกล่องเก็บฝุ่นออกมาเททิ้งเป็นประจำ ไม่เช่นนั้นแล้วมอเตอร์จะทำงานหนักขึ้นและส่งผลให้มอเตอร์ไหม้ได้
  9. ใช้หัวดูดฝุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะของฝุ่นและสถานที่ เช่น หัวดูดชนิดปากปลายแหลมใช้กับซอกเล็ก ๆ หรือหัวดูดแบบแปลง ใช้กับโคมไฟ เพดาน กรอบรูป เป็นต้น
  10. ก่อนดูดฝุ่นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ว่าประกอบแน่นดีแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นอาจเกิดการรั่วของอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องลดลงได้


ขอบคุณที่มา หนังสือ วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน