วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการเลือกซื้อตู้เย็น

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน วันนี้เราจะมาดู วิธีการเลือกใช้ิตู้เย็น ให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านของเรากันนะคะ

  1. อันดับแรกเลย เราควรเลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟค่ะ โดยฉลากนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ตู้เย็น ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ โดยเจ้าฉลากประหยัดไฟนั้น กำหนดเป็นตัวเลขตั้งแต่เลข 1-5 เลข 1 หมายถึงได้คะแนนประสิทธิภาพต่ำสุด และเลข 5 หมายถึงได้คะแนนประสิทธิภาพสูงสุดน่ะนะคะ
  2. ควรเลือกตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวค่ะ โดยคำนวนดังนี้ ขนาดประมาณ 2.5 ลูกบาศก์ฟุต(คิว) เพียงพอสำหรับคน 2 คนแรกของครอบครัว จากนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต (หรือเพิ่ม 1 คิว) ทุก ๆ 1 คนน่ะนะคะ
  3. ควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนหนา และเป็นชนิดแบบโฟมอัด เพื่อไม่ให้มีการสูญเสียความเย็นมากเกินไป
  4. ตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวในขนาดความจุเท่ากันค่ะ เนื่องจากใช้ท่อน้ำยาเย็นที่ยาวกว่า แต่ในขณะเดียวกัน ตู้เย็นแบบ 2 ประตูนั้นก็จะมีการสูญเสียความเย็นน้อยกว่า
  5. ตู้เย็นชนิดที่มีระบบละลายน้ำแข็งอันตโนมัติ จะกินไฟมากกว่าระบบที่มีปุ่มกดละลายน้ำแข็ง
  6. เลือกซื้อตู้เย็นที่มีระบบไฟฟ้าชนิด 220-230 โวลต์เท่านั้น หากซื้อชนิด 110-120 โวลต์ เราก็ต้องมาใช้หม้อแปลงลดแรงดัน จะทำให้กินกระแสไฟฟ้ามากขึ้นไปอีก

ในตอนหน้าบล้อกบ้านแสนรักจะมาแนะนำวิธีการใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงานกันนะคะ ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ

ขอบคุณที่มา หนังสือวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน