วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กู้เงิืนซื้อบ้าน ตอนที่ 1 : เตรียมตัวก่อนกู้เงินซื้อบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

บ้าน ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่อาจจะพูดได้ว่าทุกคนอยากจะมีไว้ในครอบครองน่ะนะคะ แต่ด้วยปัจจัยทางด้านการเงินและความไม่เท่าเทียมกันทางด้านโอกาส จึงเป็นตัวแปรที่ทำให้เพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่านไม่อาจสร้าง หรือซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ ซึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ยังไม่อาจมีบ้านของตัวเอง จึงต้องลงเอยด้วยการเช่าที่อยู่อาศัยแทน

แต่ในปัจจุบันนี้ การจะมีบ้านเป็นของตนเองนั้น เริ่มเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ที่มีงบประมาณทางด้านการเงินจำกัดค่ะ ขอเพียงคุณมีหลักฐานที่จะค้ำประกันการกู้ยืม และมีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอ สถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งก็พร้อมที่จะปล่อยกู้ ให้คุณนำเงินมาสร้าง ซื้อ หรือต่อเติมบ้านได้ไม่ยาก

แต่ในการกู้เงินนั้น ก็ควรที่จะต้องทำอย่างรอบคอบน่ะนะคะ เพื่อให้ความฝันในการมีบ้านเป็นของตนเองเป็นความจริงอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านนั้น มีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจ หรือตัดสินใจหลายประการค่ะ เช่น จะกู้จำนวนเท่าใด จะกู้ระยะเวลานานเท่าใด จะกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวดีกว่า จะต้องผ่อนชำระเงินงวดเท่าใด เงินงวดที่ผ่อนสัมพันธ์อย่างไรกับวงเงินกู้ ระยะเวลากู้ และอัตราดอกเบี้ย จะกู้เงินกับธนาคารไหนดี การกู้เงินต้องมีหลักฐานอะไร ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับการอนุมัติกู้ ธนาคารใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาอนุมัติกู้ หรือหากยื่นกู้แล้วธนาคารไม่อนุมัติกู้ หรือกู้ได้น้อยจะทำอย่างไร กู้เงินทำไมต้องมีการประเมินค่าและทำจำนองด้วย ในการกู้เงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง เหล่านี้เป็นต้น

สำหรับบล้อกบ้านแสนรักในครั้งหน้า เราจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจแนวทางเบื้องต้น ในการเลือกสถาบันการเงิน รวมไปถึง กลไกสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ รวมทั้งขั้นตอนการกู้ยืม ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้เพื่อน ๆ บล้อกที่กำลังจะตัดสินใจมองหาเงินกู้สักก้อนเพื่อสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง ได้มีข้อมูลสำหรับตัดสินใจและดำเนินการขอกู้น่ะนะคะ

กลับมาพบกับบ้านแสนรักได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะ :)