วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กู้เงินซื้อบ้าน ตอนที่ 2 : เลือกสถาบันการเงินที่ต้องการกู้

 สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

หลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะต้อง กู้เงิน เพื่อนำมาซื้อบ้าน เราก็คงต้องถามตัวเองเป็นลำดับต่อไปว่า แล้วเราจะกู้เงินจากสถาบันที่ไหน จึงจะคุ้มค่า มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดกันน่ะนะคะ

ปัจจุบันนี้สถาบันการเงินที่จะให้คุณกู้ เพื่อซื้อบ้านมีจำนวนมาก ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ ต่างก็แข่งขันกันในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนั่นเอง

ประเด็นคือ เราควรจะกู้ที่ไหนดี ที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดเงินมากที่สุด และได้รับความสะดวกสบายที่สุด อีกทั้งต้องมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากที่สุด ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงื่อนไขการกู้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ของแต่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ จากนั้น จึงเลือกสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุด

การติดต่อขอข้อมูลจากสถาบันการเงินเหล่านี้ ทำได้หลายทางค่ะ ทั้งจากเอกสารโบรชัวร์ของทางสถาบันการเงินเอง การโทรศัพท์สอบถาม การเข้าดู web site สถาบันการเงินหรือดูจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือนิตยสารเกี่ยวกับการซื้อบ้าน นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลโดยตรงที่แผนกสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินได้โดยตรงอีกด้วยน่ะนะคะ :)
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.konbaan.com/PageLink/Knowledge_link/loan.php