วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กู้เงินซื้อบ้าน ตอนที่ 4 : ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ นั้น นอกจากเราจะต้องดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้ว เราก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบกันด้วย ได้แก่
1. ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน โดยปกติ สถาบันการเงินจะมีการคิดค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะคิดไม่เท่ากัน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือหลักประกันนี้จะช่วยให้ทางสถาบันการเงินกำหนดวงเงินกู้ที่เหมาะสมสำหรับเราได้

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ หรือ อาจเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ เป็นต้น แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่คิดค่าธรรมเนียมนี้

3. ค่าประกันอัคคีภัย

4. ค่าอาการแสตมป์

5. ค่าธรรมเนียมจดจำนองกับกรมที่ดิน ในการกู้เงิน หลังจากได้รับเงินกู้แล้ว จะต้องมีการจดทะเบียนจำนองกับกรมที่ดิน ซึ่งผู้กู้มีภาระต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ ตามกฎหมาย

6. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด (prepayment penalty) สถาบันการเงินส่วนใหญ่ จะคิดค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด โดยเฉพาะหากมีการชำระหนี้ทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีและไถ่ถอนจำนองออกไปภายในระยะเวลา 3 ปีแรกของการกู้เงิน ทั้งนี้ แต่ละแห่งจะคิดมากน้อยแตกต่างกันน่ะนะคะ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูเงื่อนไขการให้สินเชื่ออื่น ๆ กันค่ะ

กลับมาติดตามบล้อกบ้านแสนรักได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ

พบกับสาระเรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.konbaan.com/
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต