วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ช่วงนี้ข่าวที่ทำให้คนไทยเราทุกคนเป็นกังวลมากที่สุด ก็เห็นจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ทวีความรุนแรงและส่งผลเสียหายต่อบ้านเรือนและชีวิตคนไทยในหลายจังหวัด ทั้งทางภาคกลางและภาคเหนือน่ะนะคะ

สถานการณ์น้ำท่วมนั้น เป็นสถานกาณ์ที่ค่อนข้างจะนอกเหนือความควบคุมพอสมควรค่ะ เนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้ และ การรับมือกับภัยพิบัติทางน้ำขนานใหญ่ครั้งหนึ่งอย่างเช่นปีนี้ก็ทำได้ไม่ดีเท่าทีีควร ทำได้เพียงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนที่ประสบภัยเป็นครั้งคราวได้เท่านั้น
ทางบล้อกบ้านแสนรักก็ได้แต่หวังว่า บทเรียนของสถานการณ์น้ำท่วมเป็นวงกว้างในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้คนไทยทุกคน เตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติขนานนี้ให้พร้อม รวมไปถึงภาครัฐทุกส่วนที่จะต้องหาทาง ป้องกัน และบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งต่อไปให้ดีที่สุด

การป้องกันนั้นดีกว่าการเยียวยามากนัก ทางบล้อกบ้านแสนรักก็ขอฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะ
มาถึงในเรื่องราวของบล้อกของเรากันบ้างค่ะ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ทางบ้านแสนรักจึงจะขอนำเอาสาระความรู้ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมมาฝาก เรามาดูกันนะคะ ว่าเราจะสามารถเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมป้องกันทรัพย์สินและบ้านเรือนของเราให้เสียหายจากภัยน้ำ่ท่วมให้น้อยที่สุดได้อย่างไรบ้าง

1.  อันดับแรก เราควรคาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะ เมื่อคาดว่าทรัพย์สินชิ้นไหนเสี่ยงกับการเสียหายเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ควรหาทางป้องกันเสีย เช่น เก็บให้พ้นน้ำ เป็นต้น

2.  ควรทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการอพยพ เพื่อที่หากมีเหตุที่ต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วม จะได้สามารถปฏิบัติได้ทันท่วงทีน่ะนะคะ
     
3. ควรเรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดจากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าค่ะ โดยเฉพาะหากมีเด็กเล็ก หรือคนแก่ ก็ควรเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านถึงช่องทางที่ปลอดภัยหากเกิดภัยจากน้ำท่วมด้วย
     
4. ควรเตรียมเครื่องรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉิน แหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอรี่สำรองให้พร้อมใช้งานไว้เสมอ
     
5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เป็นต้น เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และทราบแหล่งทรายที่จะนำมาใช้
     
6. ควรนำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ท่วมถึง
     
7.  ปรึกษาและทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประกันความเสียหาย
     
8.  จัดการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเก็บไว้ตามที่จำง่าย
     
9.  รวบรวมของใช้จำเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ภายหลังน้ำท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง
     
10.  ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดไว้ค่ะ ควรถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน    

11.  เก็บบันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างจากที่น้ำท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
     
12.  ควรจัดทำแผนการรับมือน้ำท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้ในที่สังเกตได้ง่าย  และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณน่ะนะคะ
ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูวิธีทำแผนการเพื่อรับมือกับน้ำท่วมกันค่ะ

ขอให้คนไทยทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับโดยเร็วนะคะ บล้อกบ้านแสนรักขอส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ขอบคุณข้อมูลจาก http://202.28.24.131/web/12-2.htm