วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การทำแผนรับมือน้ำท่วม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังทวีความรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างเช่นนี้ บล้อกบ้านแสนรักยังคงอยู่กับการช่วยแนะนำวิธีการรับมือกับภัยน้ำท่วมกันนะคะ

สำหรับบล้อกในตอนนี้ เราจะมาดูวิธีัการทำแผนรับมือน้ำท่วมกันค่ะ เราจะมาดูกันนะคะ ว่าหลังได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในช่วงเวลาที่เร่งรีบและตื่นตะหนกกับภัยคุกคาม มีอะไรที่เราสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยที่กำลังจะมาถึงได้บ้าง
อันดับแรก เราต้องดูเรื่องกรอบเวลาก่อนค่ะ ถ้าคุณมีเวลาเพียงเล็กน้อยหลังการเตือนภัย : สิ่งที่ต้องทำและมีในแผนรับมือน้ำท่วมก็คือ

        -  สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์และรายชื่อสถานีวิทยุที่รายงาน
        -  รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้หลังจากพลัดหลง โดยสถานที่แรกให้อยู่ใกล้บริเวณบ้าน และอีกสถานที่อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง          
        -  เมื่ออพยพออกจากบ้าน   ในกรณีที่คุณไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้หลายวันควรติด  ข้อความอธิบายที่บ้านด้วยว่าคุณอพยพไปที่ไหนและสามารถติดต่อได้อย่างไร
        -  เมื่อจะออกจากบ้านให้ปิดบ้านให้เรียบร้อย และวิ่งออกไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้สู่ที่อพยพ
ถ้าคุณมีเวลามาก หลังการเตือนภัย : สิ่งที่ต้องเพิ่มลงไปในแผนคือ

        -  ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้สำหรับการป้องกันน้ำท่วม
        -  อุดปิดช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจาน พื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ที่น้ำสามารถไหลเข้าบ้านได้
        -  ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊สและประปาในบริเวณที่จะถูกน้ำท่วม หรือถ้าคาดว่าน้ำจะท่วมเฉพาะชั้นล่างก็สามารถปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะส่วนนั้น และเปิดใช้ในส่วนที่อยู่อาศัยได้ ในแผนรับมือน้ำท่วม ให้ทำเครื่องหมายจุดที่เป็นฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ เพื่อแสดงวงจรไฟฟ้าที่เข้าสู่ตัวบ้าน
        -  ปิดถังแก๊สให้สนิท
        -  จัดเตรียมน้ำสะอาดใส่ในภาชนะเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
        -  ตรวจสอบแหล่งพลังงานที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ
        -  เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าไปเก็บไว้ที่สูงหรือปลอดภัย

การจัดทำแผนรับมือน้ำท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้องทำหลังได้รับการเตือนภัย เดินสำรวจทั่วทั้งบ้านด้วยคำแนะนำจากบล้อกนี้ พร้อมทั้งจดบันทึกด้วยว่าจะจัดการตามคำแนะนำอย่างไรน่ะนะคะ ในช่วงเวลาที่ทุกๆ คน เร่งรีบและตื่นเต้นเนื่องจากภัยคุกคาม  สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญที่ควรจะจดไว้ในแผนด้วย ก็ขอให้เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมบ้าน มีสติและปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://202.28.24.131/web/12-2.htm
ภาพประกอบ น้ำท่วม 2554 จากอินเตอร์เน็ต