วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เงื่อนไขการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรัก ทุกท่าน

การยื่นเรื่องขอ กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ของสถาบันการเงินต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเงื่อนไขในการให้สินเชื่อต่าง ๆ กันไปน่ะนะคะ

ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักได้รวบรวมเงื่อนไขที่เราควรทราบมาฝากกัน เราไปดูกันค่ะ ว่าส่วนใหญ่แล้ว ทางสถาบันการเงินมักจะมีเงื่อนไขในการให้สินเชื่ออย่างไรบ้าง

เงื่อนไขแรกที่เราจะพูดกัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจว่าจะกู้เงินจากสถาบันใด ก็จะเป็นในเรื่องของ วงเงินกู้ ค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะให้กู้ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าประเมิน หรือราคาซื้อขายบ้านน่ะนะคะ (สุดแล้วแต่ค่าใดจะต่ำกว่า) อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยบางประเภท เช่น เงินกู้สวัสดิการแก่พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจจะมีการให้กู้สูงถึงร้อยละ 90 หรือ 100% เต็มเลยก็ได้

ระยะเวลากู้ ในอดีตการกู้เงิน มักจะกำหนดระยะเวลากู้ได้นานประมาณ 15 - 20 ปี อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะให้กู้ได้นานถึง 30 ปี ทั้งนี้ ยิ่งกู้นาน เงินงวดที่ผ่อนชำระรายเดือนก็จะยิ่งลดลงน่ะนะคะ อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ระยะเวลากู้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้ว ไม่เกิน 70 ปี  เช่น หากอายุ 55 ปี จะกู้ได้สูงสุด 15 ปี เป็นต้น
เงินงวดชำระหนี้ ปกติ เงินงวดชำระหนี้ มักจะกำหนดจ่ายเป็นเงินรายเดือนที่แน่นอนค่ะ หากผู้กู้ชำระหนี้รายเดือนสม่ำเสมอ เงินกู้นั้นจะหมดเมื่อครบสัญญากู้ อย่างไรก็ตาม กรณีกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว สถาบันการเงินบางแห่งอาจคิดเงินงวดเผื่อไว้ โดยการคำนวณเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตามประกาศ เช่น อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 6.5% ต่อปี เวลาคิดคำนวณเงินงวด อาจจะคิดที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 1-2% โดยคิดที่อัตราดอกเบี้ย 7.5% หรือ 8.5% เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในภายหลัง ผู้กู้จะได้ไม่ต้องชำระเงินงวดเพิ่มขึ้น เพราะคิดเผื่อไว้แล้ว แต่หากอัตราดอกเบี้ยในภายหลังไม่เพิ่มขึ้น หรือกลับลดลง เงินงวดที่คุณชำระเกินไว้ ก็จะไปตัดหนี้เงินต้นมากขึ้นกว่าปกติ และจะทำให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

การตัดเงินต้น-ตัดดอกเบี้ยของเงินงวด โดยทั่วไป เงินงวดที่ชำระหนี้รายเดือน จะประกอบด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และเงินต้นบางส่วน ทั้งนี้ เงินงวดในปีแรกๆของการชำระหนี้ จะเป็นการชำระดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นการตัดเงินต้นเพียงเล็กน้อย แต่ในปีหลังๆ เงินต้นจะถูกตัดมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนค่อยๆลดลงตามลำดับ จนกระทั่งเป็นศูนย์ในปีสุดท้ายของสัญญากู้

ในกรณีที่ผู้กู้ กู้เงินแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สถาบันการเงินมักจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถชำระเงินงวดเพิ่มสูงกว่าปรกติได้ ซึ่งเงินที่ชำระเกินนั้น ก็จะไปตัดหนี้เงินต้นลง ซึ่งจะส่งผลให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม กรณีกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยทั่วไป สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ชำระเท่ากันทุกเดือน ไม่สามารถชำระมากกว่าได้
     
การให้บริการของสถาบันการเงิน ในการเลือกกู้กับสถาบันการเงินใด นอกจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆแล้วผู้กู้อาจจะพิจารณาปัจจัยประกอบด้านอื่นๆด้วย เช่น ความสะดวกในการยื่นกู้ ความรวดเร็วในการอนุมัติกู้ ความสะดวกในการชำระหนี้เงินกู้ การต้อนรับและให้บริการที่ดีของพนักงาน การให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำดี ชื่อเสียง ภาพพจน์ และความมั่นคงของธนาคาร เป็นต้น

พบกับสาระความรู้เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.konbaan.com/PageLink/Knowledge_link/loan.php
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต