วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

หลังจากที่เราได้ทำการ กู้เงินมาซื้อ/สร้างบ้าน เรียบร้อยแล้วน่ะนะคะ ผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่ง หากเราโชคดีมีเงินก้อนพอที่จะชำระหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินมาสร้าง หรือซื้อบ้านได้หมด และต้องการที่จะปลดหนี้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินก่อนกำหนด เราก็สามารถทำได้ค่ะ แต่การชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนดนั้น อาจจะต้องติดเงื่อนไขโดยเสียค่าปรับตามสัญญาที่ทำไว้กับทางธนาคาร โดยแต่ละธนาคารนั้น ก็จะมีอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แตกต่างกันไป
ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักจึงได้นำเอา อัตราค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน หรือธนาคาร เมื่อเราได้ ชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด มาฝากกันน่ะนะคะ เรามาดูกันค่ะ ว่าแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขให้เราเสียค่าปรับในส่วนนี้อย่างไรบ้าง

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับไปตามสัญญา


ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) - พิจารณาเรียกเก็บเป็นรายๆ ไป

ธนาคารกรุงศรีอยุูธยาจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของจำนวนเงินต้นที่ชำระเกินกว่าเงื่อนไขหรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) -

1) เงินกู้ : ร้อยละ 3 ของวงเงินตามสัญญา
2) ตั๋วสัญญาใช้เงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน : ร้อยละ 2 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/จำนวนที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 5 ของต้นเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ธนาคารซีไอเอ็มบีจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 1-2 ของภาระหนี้ สำหรับธุรกิจรายใหญ่ ร้อยละ 1-3 ของภาระหนี้ สำหรับธุรกิจ SMEs

ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 1 - 2 ของต้นเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด ขั้นต่ำร้อยละ 1 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2

ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินกู้รวม หรือ จำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3.0 ของยอดหนี้คงค้างหรือวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) - ตามอัตราที่ได้ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) - ไม่เกินอัตราร้อยละ 4 ของวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 2 ต่อปีของจำนวนเงินต้นที่ชำระคืนก่อนกำหนด

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของยอดเงินต้นคงค้าง

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของวงเงินตามสัญญา

ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ตามสัญญา

ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของต้นเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร รวมไปถึงข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับอัตราเบี้ยปรับ เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ธนาคารที่เพื่อน ๆ เป็นลูกค้าอยู่ หรืออาจจะเข้าไปดูในเว็ปไซด์ของทางธนาคารก็ได้นะคะ :)

พบกับสาระดี ๆ เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต