วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : การดูแลบ้านหลังน้ำลด

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ศึกษาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจากหลายๆ ประเทศ ชี้ว่าภายในปี 2100 เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง จะเกิดเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากแต่ก่อนค่ะ โดยมีโอกาสเกิด 3-6 ครั้ง ในช่วง 100 ปี ต่างจากสมัยก่อนที่เกิดเพียง 1 ครั้งต่อ 100 ปี ที่สำคัญก็คือ ประเทศทางเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนี้ มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกที่ร้อน ทำให้มีการละลายของภูเขาน้ำแข็งแถบขั้วโลกที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ และทะเลเพิ่มขึ้นตามลำดับ


ในสภาวะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เราคงต้องเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวและรับมือกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างเช่นอุทกภัยมากขึ้นน่ะนะคะ ทั้งในด้านของการเตรียมความพร้อมเรื่องบ้านเรือน และการดำเนินชีวิตต่าง ๆ

บล้อกบ้านแสนรักในวันนี้ จะนำเอาสาระและข้อแนะนำสำคัญอีกประการนึง ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลซ่อมแซมบ้านของเราหลังน้ำลดมาฝากกันค่ะ มาดูกันนะคะ ว่าหลังจากน้ำลดแล้ว เราควรจะทำอย่างไรกับบ้านของเราซึ่งผ่านปัญหาน้ำท่วมกันมาบ้าง


ขั้นตอนเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือน หลังจากน้ำลด

1.ปรับจูนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ เพื่อฟังรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วหรือไม่
       
2.ติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
       
3.เดินตรวจตรารอบ ๆ บ้าน เช็คสายไฟฟ้า สายถังแก็ส โดยถ้าหากเกิดแก็สรั่วจะสามารถรู้ได้จากกลิ่นแก็สให้ระวัง ไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนั้น และรีบ โทรแจ้งร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ัเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วน
       
4.ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทุกอย่างปลอดภัย
       
5.ตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน ก่อนแจ้ง จนท./ช่างไฟฟ้า เพื่อเข้ามาตรวจสอบ
       
6.เข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวัง และอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟ
       
7.ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ามี)
       
8.เก็บกู้สิ่งของที่มีค่า และห่อหุ้มรูปภาพหรือเอกสารสำคัญ
       
9.เก็บกวาดทำความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

10.ซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหาย
       
11.เก็บกวาดกิ่งไม้หรือสิ่งปฏิกูลในบ้าน
       
12.ตรวจ หารอยแตกหรือรั่วของท่อน้ำถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์น้ำ และไม่ควรดื่มและประกอบอาหารด้วยน้ำจากก๊อกน้ำ จนกว่าจะรู้ว่าสะอาดและปลอดภัย
       
13.ระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินอย่างช้า ๆ เนื่องจากแรงดันน้ำภายนอกอาจจะมากจนทำให้เกิดรอยแตกของผนังหรือพื้นห้องใต้ดิน
       
14.กำจัดตะกอนที่มาจากน้ำเนื่องจากเซื้อโรคส่วนมากมักจะมาจากตะกอน

ทางบล้อกบ้านแสนรักก็หวังว่า คำแนะนำที่นำมาฝากกันในตอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต