วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : การรับมือสำหรับน้ำท่วมครั้งต่อไป

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ในขณะที่ดิฉันกำลังเขียนบล้อกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน เหตุการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างอยู่ในขณะนี้ก็ยังคงมีการไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของน้ำเพิ่มขึ้นในหลายพื้่นที่น่ะนะคะ
ปีนี้ถือเป็นปีที่คนไทยของเราต้องรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยที่มิได้เตรียมรับมือกันไว้ก่อน เนื่องจาก ประเทศไทยของเราไม่ได้เกิดน้ำท่วมหนักระดับนี้บ่อยครั้งนัก แต่เมื่อสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไป เราอาจจะต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมใหญ่ และวิกฤติการณ์น้ำท่วมบ่อยครั้งขึ้น การเตียมพร้อม เพื่อรับมือสำหรับน้ำท่วมครั้งต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือสำหรับน้ำท่วมครั้งต่อไปนั้น เราควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ

            1. ควรคาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อเกิดน้ำท่วม และตระเตรียมวิธีการเก็บรักษาและป้องกันข้าวของเหล่านั้นให้พ้นจากความเสียหายไว้ล่วงหน้า
            2. ทำความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการอพยพ
            3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด จากบ้านไปยังที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย
            4. เตรียมเครื่องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ทำอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟฉาย รวมทั้งแบตเตอร์รี่สำรอง
            5. ผู้คนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ควรจะเตรียมวัสดุเพื้อป้องกันน้ำ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน เพื่อใช้ป้องกันบ้านเรือน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนำมาใช้
            6. นำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ท่วมถึง
            7. ปรึกษาและทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหายเกี่ยวกับอุทกภัยอันอาจจะเกิดขึ้น
            8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเก็บไว้ตามที่จำง่าย
            9. รวบรวมของใช้จำเป็นและเสบียงอาหารที่ต้องการใช้ ถายหลังน้ำท่วมไว้ในที่ปลอดภัยและสูงกว่าระดับที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง
          10. ทำบันทึกรายการทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด ถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
          11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สิน เอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัยห่างจากบ้านหรือห่างไกลจากที่น้ำท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรือไปรษณีย์
          12. ทำแผนการรับมือน้ำท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สังเกตุได้ง่าย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ

ทางบล้อกบ้านแสนรักก็หวังว่าสาระและคำแนะนำที่นำมาฝากเพื่อน ๆ บล้อกในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน และขอให้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในบ้านเราดีขึ้นในเร็ววัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต