วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ดิฉันเชื่อแน่ว่า เราทุกคนที่กำลังใช้วงเงินสินเื่ชื่อของทางธนาคารเพื่ีอนำมาลงทุนทำธุรกิจ หรือนำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นบ้าน หรืออาคาร อะไรก็ตามแต่ ย่อมไม่อยากที่จะให้เงินขาดมือจนกระทั่งต้องผิดนัดการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมกันทุกคนล่ะนะคะ


แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องผิดนัดชำระเงินกู้ยืมกับทางสถาบันการเงินล่ะ เราจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือโดนเบี้ยปรับอย่างไรบ้าง เรามาดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารกันค่ะ

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 15 ต่อปี

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 15-20 ของจำนวนเงินที่ผิดนัด

ธนาคารกรุงศรีอยุูธยาจำกัด (มหาชน) - ไม่คิดค่าบริการ

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 15 ต่อปีของยอดหนี้ที่ค้างชำระ

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 28 ของเงินที่ผิดนัด

ธนาคารซีไอเอ็มบีจำกัด (มหาชน) - ไม่มีบริการ

ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) -  ร้อยละ 15 ของยอดเงินที่ผิดนัด

ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 28 ของยอดหนี้คงค้างทั้งหมด

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 18 ของยอดเงินผิดนัด

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) - 250 บาทต่อเดือน

ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) - สูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี

ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 15 ต่อปีของยอดเงินผิดนัด

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - ไม่มีบริการ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - ไม่มี

ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่องวดการชำระเงินล่าช้า สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดเงินคงค้าง สำหรับการชำระเงินล่าช้านั้น

ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ไม่มีบริการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร รวมไปถึงข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับอัตราเบี้ยปรับ เพื่อน ๆ ทุกท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ธนาคารที่เพื่อน ๆ เป็นลูกค้าอยู่ หรืออาจจะเข้าไปดูในเว็ปไซด์ของทางธนาคารก็ได้นะคะ :)

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก การชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด

พบกับสาระดี ๆ เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต