วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำท่วม : น้ำสามารถไหลเข้าบ้านเราได้ทางใดบ้าง

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกทุกท่าน ในสถานการณ์น้ำท่วมนั้น นอกจากดูแลรักษาตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยแล้ว การดูแลบ้านให้มิให้เกิดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราหลายคนกังวลใจและให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันน่ะนะคะ
ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนค่ะ ว่าน้ำนั้นสามารถไหลเข้าบ้านเราได้จากทางใดบ้าง เพื่อที่จะหาทางป้องกันให้น้ำเข้ามาในบ้านได้น้อยที่สุด เพื่อบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินต่้าง ๆ ภายในบ้านของเราน่ะนะคะ
     
น้ำท่วม นั้น สามารถไหลเข้าบ้านได้หลายทางค่ะ แม้ว่าทางเข้าจะสูงกว่าระดับพื้นบ้านก็ตาม ดังนั้นหลังจากระดับน้ำท่วมลดลง น้ำจึงยังคงอยู่ในตัวบ้าน เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวของและบ้านของเราอย่างหลีักเลี่ยงไม่ได้

น้ำที่ไหลบ่าเข้ามาในบ้านเข้ามาได้หลายทาง ดังนี้น่ะนะคะ

- น้ำสามารถผ่านเข้ารอบๆ ประตู และช่องว่างของอิฐได้
- หากน้ำท่วมสูงมาก น้ำจะสามารถไหลย้อนกลับเข้าบ้าน  ทางท่อในห้องน้ำหรือท่ออ่างล้างหน้าได้
- น้ำสามารถซึมผ่านรอยร้าวและรอยต่อของกำแพง
- น้ำสามารถซึมผ่านขึ้นมาทางพื้นชั้นล่างได้
- น้ำสามารถผ่านเข้าทางรอยร้าวและรอยต่อรอบๆ สายไฟ หรือ สายโทรศัพท์ที่เจาะผ่านกำแพง
- น้ำสามารถผ่านเข้าทางท่อระบายน้ำทิ้ง

เพราะฉะนั้น จุดไหนที่เสี่ยงต่อการที่น้ำจะเข้ามาได้ เราก็จำเป็นต้องอุด ซ่อม ไว้เสียก่อนค่ะ เช่น อุดท่อระบายน้ำทิ้ง ท่ออ่างล้างหน้า ซ่อมแซมอุดโป๊ว ผนัง และกำแพงที่มีรอยร้าว นำกระสอบทรายมากั้นบริเวณประตูทางเข้าออกบ้าน ที่สำคัญน้ำท่วมหนักในครั้งนี้ก็ขอให้ถือไว้เป็นบทเรียน เพื่อที่เมื่อยามน้ำลดหรือหมดหน้าน้ำ เราจะได้หันกลับมาดูแลปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อรับกับปัญหาน้ำท่วมอันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในปีถัดไปได้น่ะนะคะภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต