วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เมื่อต้องเป็นผู้เช่า หรือให้เช่าบ้านเป็นที่พักอาศัย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

สำหรับเพื่ีอน ๆ บล้อกที่ยังไม่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นการสร้าง หรือซื้อบ้านเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะด้วยงบประมาณที่ไม่พอ หรืออาจจะยังไม่คิดจะลงหลักปักฐานที่ใดเป็นการถาวร การเช่าบ้าน ที่จะเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเช่าระยะยาว หรือระยะสั้น ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกท่านน่ะนะคะ

การ เช่าบ้าน ที่พักหรืออาคารสำนักงาน คือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะ ซึ่งจะแตกต่างจากการเช่าสังหาริมทรัพย์ (โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ) เพราะกฎหมายกำหนดให้การเช่าบ้าน อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมีเนียม ที่ดิน อาคารสำนักงาน ฯลฯ ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือเช่าให้ชัดเจน

นอกจากนี้แล้ว การเช่าบ้าน ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ยังต้องพิจารณาระยะเวลาในการเช่าอีกด้วย โดยหากเป็นการเช่าระยะสั้นๆ คือไม่เกิน 3 ปี เช่น เช่าห้องพัก เช่าหอพัก ฯลฯ ก็ทำสัญญาและข้อตกลงกันเองระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ แต่ถ้าหากเพื่อน ๆ ต้องการเช่า (หรือให้เช่า)พื้นที่ บ้าน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือที่ดินมากกว่า 3 ปี ก็ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะผูกพันกับบ้านที่เราเช่าแค่ไหน หรืออยากทำงานที่ตึกเดิมที่เราเช่านานเพียงไร กฎหมายก็ได้กำหนดการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 30 ปี ค่ะ (กม.แพ่งและพาณิชย์มาตรา 540) ดังนั้นถ้าผู้เช่ายังประสงค์จะเช่าต่อ ก็ต้องทำสัญญากันใหม่น่ะนะคะ  :)

บล้ัอกบ้านแสนรักในตอนหน้า เราจะมาดูรายละเอียดในสัญญาเช่าพักกันค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมานะคะ