วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การใช้งานกริ่งประตูบ้าน

กริ่งประตูบ้าน หรือ กริ่งประตูรั้ว เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยไม่ค่อยให้ความสนใจน่ะนะคะ โดยเฉพาะกริ่งประตูที่อยู่กลางแจ้งในช่ีวงหน้าฝน ซึ่งน้ำฝนอาจซึมเข้าไปที่สวิตช์ได้ เมื่อมีผู้ไปกดก็จะโดนไฟดูด ดังนั้น ควรจะใช้กริ่งประตูชนิดที่มีหม้อแปลงที่ลดแรงดันเหลือเพียง 8 - 12 โวลต์ และควรเลือกชนิดที่มีฝาครอบปิดกันน้ำ และยาแถบซิลิโคนล้อมรอบกริ่งอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด และเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและบุคคลอื่นน่ะนะคะ

การกด สวิตช์กริ่งประตู หรือสวิตช์ทุกชนิด ควรใช้หลังนิ้วกดหรือเคาะแทนการกดโดยตรงค่ะ เพราะถ้าเกิดมีกระแสรั่วไหล กล้ามเนื้อจะกระตุกหดกลับ หลุดออกจากจุดสัมผัสนั้น ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ หากว่าคุณมือเปียกหรือยืนในบริเวณที่เปียกชื้น น้ำท่วมขัง ก็ไม่ควรถูกกริ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงนะคะ แต่ควรจะหาวัตถุบางอย่างเพื่อกดกริ่งแทน

กรณีสำรวจพบสายไฟเป็นรอยขาด หรือกริ่งประตูเป็นรอยร้าวให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเอง คนที่คุณรัก และแขกผู้มาเยือนด้วยน่ะนะคะ :)
เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&t=92756