วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เมื่อคิดจะขายบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังคิดจะ ขายบ้านหลังเก่า เพื่อไป ซื้อบ้านหลังใหม่ อาจจะเนื่องด้วยบ้านหลังเดิมนั้นมีความคับแคบหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากเกินไป อีกทั้งบางครั้งเมื่อชีวิตเดินมาถึงจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งจำเป็นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ก็คงจะต้องตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังเก่าไปน่ะนะคะ

การ ขายบ้าน ของเราจะประสบความสำเร็จ มีผู้สนใจซื้อเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการค่ะ อาทิเช่น การตั้งราคาขาย ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งราคาขายของบ้านนั้น จะต้องคิดรวมกันไว้แล้วสำหรับค่าตัวบ้าน ค่าที่ดิน ค่าภาษีในการโอนต่าง ๆ ซึ่งราคาที่ดินนั้น เราสามารถอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดินได้น่ะนะคะ (อย่างน้อยก็ควรตั้งราคาไว้ไม่น้อยกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน) สำหรับการประเมินราคาตัวบ้าน ก็ให้คำนวนดูว่าบ้านลักษณะนี้หากสร้างใหม่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ หักลบออกด้วยค่าเสื่อมของบ้าน รวมไปถึงค่าซ่อมแซม แล้วจึงตั้งราคาขายไว้ในอัตราที่เหมาะสม

อีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการขายบ้าน ก็คือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะ

หากเราต้องการขายบ้าน ก็ควรใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มากและหลากหลายที่สุด เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อได้มีโอกาสรับรู้ข่าวการประกาศขาย ปัจจุบันนี้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขายบ้านนั้นสามารถทำได้หลายช่องทางน่ะนะคะ อาทิเช่น การติดป้ายประกาศขายหน้าบ้าน,ทำป้ายประกาศติดขายที่รถยนต์,ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเกี่ยวกับบ้าน(มีัทั้งแบบเสียเงินและฟรี),ลงประกาศขายในอินเตอร์เน็ต ตามเว็ปไซด์ต่าง ๆ (มีพื้นที่ให้ลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมาย),ติดป้ายตามที่สาธารณะต่าง ๆ (วิธีนี้อาจถูกแกะทิ้งโดยเทศกิจในภายหลัง),โฆษณาทางวิทยุ,บอกขายผ่านเพื่อน ญาติพี่น้อง เป็นต้น

ปัจจัยถัดมาที่จะทำให้เรา ขายบ้าน ได้รวดเร็ว หรือช้า นั้น ก็คือเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ขายค่ะ

ผู้ขายต้องมีทัศนคติที่ดีกับการขาย มีเหตุผลดี ๆ ในการจูงใจให้ผู้ที่สนใจซื้อบ้านอยากเป็นเจ้าของใหม่ของบ้านของเรา ควรใจเย็น และอย่าหงุดหงิดง่ายเมื่อต้องตอบคำถามสารพันเกี่ยวกับบ้านที่จะทำการขายกับผู้สนใจซื้อ  เพราะเป็นธรรมดาที่คนซื้อย่อมต้องการรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้านให้มากที่สุด หรือต่อราคาให้ถูกเงินในกระเป๋็าได้มากที่สุด หากเรามีความยืดหยุ่นในการเจรจาบ้าง ก็จะทำให้การเจรจาซื้อขายมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นน่ะนะคะ

สำหรับเพื่อน ๆ บล้อกบางคนที่กำลังจะขายบ้าน และไม่ชอบการเจรจาขายเอง ก็สามารถใช้บริการของนายหน้าขายบ้านมือ 2 ได้ค่ะ ซึ่งนายหน้าเหล่านี้จะเก็บค่านายหน้าเมื่อขายได้ โดยอัตราค่าบริการก็จะแล้วแต่การตกลงกัน ซึ่งการตกลงแต่งตั้งนายหน้าขายบ้านให้เรานั้น ควรจะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นะคะ ว่าผู้ใดรับเป็นนายหน้าขายบ้านในครั้งนี้ และควรกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดด้วย ว่าจะให้นายหน้าผู้นั้นขายบ้านให้ภายในวันที่เท่าไหร่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไป ก็ให้ถือว่าสัญญาแต่งตั้งนายหน้าเป็นอันสิ้นสุดค่ะ การระบุขอบเขตเวลาให้ชัดเจนจะทำให้เราไม่เสียเปรียบนายหน้าผู้เป็นตัวแทนขายเหล่านี้น่ะนะคะ เพราะส่วนใหญ่แล้ว นายหน้าจะให้เราทำสัญญาแต่งตั้งเขาเป็นนายหน้าขายแต่เพียงผู้เดียว หากมีการซื้อ-ขายในช่วงเวลาที่เรามิได้ระบุให้เลิกเป็นนายหน้าให้ แล้วเราไปขายเองหรือให้คนอื่นที่มิใช่เขาขายให้ เราอาจจะต้องเสียค่านายหน้าให้เขาด้วยนะคะ

ส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้บ้านขายได้หรือไม่นั้น ก็คือตัวบ้านที่จะขาย (สินค้า) นั่นเองค่ะ

บ้านที่จะขายควรดูแลหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ทรุดโทรม สะอาด และเป็นระเบียบน่ะนะคะ เพราะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ย่อมจูงใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายและยอมจ่ายในราคาที่ดีกว่า หากเราปล่อยปะละเลยบ้านให้ทรุดโทรม สกปรก ไม่น่าอยู่ พอประชาสัมพันธ์ออกไป คนก็จะมองข้อบกพร่องเหล่านี้ ท้ายที่สุดก็จะเป็นเหตุให้ติเพื่อต่อราคาลงมากๆ เป็นผลให้ขายยากและขายได้ราคาต่ำ ฉะนั้นเราควรที่จะดูแลบ้านให้อยู่ในลักษณะที่ดีก่อนจะประกาศขายนะคะ