วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อแนะนำสำหรับผู้ให้เช่าบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

นอกจากการอยู่ในสถานะ ผู้เช่า บ้านเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว เพื่อน ๆ บางคนของบล้อกบ้านแสนรักยังสามารถอยู่ในสถานะของ ผู้ให้เช่า ได้อีกด้วยน่ะนะคะ

กล่าวคือหากเรามีบ้านที่เราไม่ได้ใช้งาน ไม่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่พักอาศัย ย่อมอยากจะใช้บ้านซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนั้นทำให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาบ้าง การปล่อยบ้านให้ผู้อื่นเช่านับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่่เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนทำอยู่ค่ะ แต่ทั้งนี้สำหรับผู้ให้เช่ามือใหม่ที่กำลังจะปล่อยบ้านให้ผู้อื่นเช่า อาจจะมีความสงสัยไม่แน่ใจในรา่ยละเอียดและสิ่งที่ควรคำนึงก่อนการให้เช่าพัก

ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักได้นำเอาข้อแนะนำบางประการสำหรับผู้ที่กำลังจะให้เช่าบ้านเป็นที่พักอาศัยมาฝากกันค่ะ เรามาดูกันนะคะ ว่าก่อนจะให้เช่าบ้านนั้น ควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
ลำดับแรก ก่อนที่จะให้เช่าบ้านนั้น เราก็ควรตั้งราคาสำหรับให้เช่าให้เหมาะสมก่อนค่ะ ในการตั้งราคาควรสำรวจราคาที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือราคาตลาด ก่อนเสนอราคาแก่ผู้ขอเช่าแล้วเสนอราคาที่สมเหตุสมผล

ข้อสอง ก็ควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดของบ้าน ทำความสะอาดหรือตบแต่งทั้งบริเวณด้านนอกและในสถานที่พักให้พร้อมเยี่ยมชมเสมอ

สาม เมื่อมีผู้มาขอดูบ้านเช่า หากเป็นไปได้ก็ขอให้มีเพื่อนหรือผู้ที่ไปอยู่คอยนำดูบ้านเสมอนะคะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าผู้ที่มาขอเช่านั้น เป็นใคร มาจากไหน

สี่ เมื่อผู้เช่าตกลงเข้าพักอาศัยควรทำสัญญาเช่าพักให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องขอชื่อ ที่อยู่ หมายเลขที่โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขอเช่า ขอสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวบุคคลนั้นๆ ด้วยเพื่อตรวจเช็คว่าผู้ขอเช่ามีตัวตน มีหน้าที่การงานตามนั้นอยู่จริงอยู่จริง โดยที่สัญญาที่ทำขึ้นนั้น อาจเขียนขึ้นมาเองได้ โดยระบุถึงเรื่องเงินประกันความเสียหาย และค่าเช่าล่วงหน้าที่เหมาะสม ตามที่เราต้องการ

บล้อกบ้านแสนรักก็หวังว่าบทความที่เขียนขึ้นในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะปล่อยบ้านให้ัเช่าบ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ

เรื่องน่าอ่านในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก ข้อควรพิจารณาก่อนเช่าบ้าน
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต