วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อเสียและข้อพึงระวังของการใช้ "นายหน้าขายบ้าน"นายหน้าขายบ้าน ก็คือ "คนกลาง" ที่มีความสามารถพิเศษ ในการเสาะหา ชักจูง หรือชี้ช่องให้ผู้ขายบ้าน  ได้พบกับผู้ต้องการซื้อค่ะ รวมไปถึงเป็นผู้ืีที่ช่วยเป็นธุระจัดการแทนในบางสิ่งที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จะขาย เพื่อให้การซื้อขายสำเร็จลงด้วยดี แต่การใช้ับริการจากนายหน้าขายบ้าน หรือโบรกเกอร์ขายบ้านนั้น ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก ได้พูดถึงข้อดีในการใช้ตัวแทนขายบ้านกันไปบ้างแล้วนะคะ ดังนั้นในตอนนี้ เราจะมาพูดคุยกันถึงข้อเสีย หรือข้อพึงระวัง ในการใช้บริการนายหน้าขายบ้านกันบ้างค่ะ

ข้อเสียและข้อพึงระวัง ในการใช้บริการนายหน้าขายบ้าน

ก่อนอื่นก็คงต้องพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงที่เห็นกันเด่นชัดก่อนน่ะนะคะ ในเมื่อนายหน้าคือพ่อค้าคนกลาง ที่อยู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สิ่งที่นายหน้าขายบ้านต้องการมากที่สุดก็คือ การ ขายบ้าน หรือการขายสินค้าที่ตนเองมีอยู่ให้ได้ไวที่สุด ได้ราคาที่สุด เพื่อที่ตนเองจะได้เปอเซนต์ค่าขาย หรือค่านายหน้านั่นเองค่ะ ซึ่งปกติแล้ว การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ มักเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกับผู้ขายซึ่งมักเป็นฝ่ายใช้บริการนายหน้าขายบ้านมากกว่า โดยอัตราเรียกเก็บโดยทั่วไปจะอยู่ที่ราว 3 เปอเซนต์ หรือแล้วแต่จะตกลงกัน ซึ่งแน่นอนว่าการเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ก็จะทำให้เราได้รับค่าขายบ้านน้อยลงไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งหากทำสัญญาเรื่องการเป็นตัวแทนขายไม่รัดกุม ก็อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายส่วนอื่นขึ้นมาอีก ดังนั้นก่อนเซ็นสัญญา จ้างนายหน้าขายบ้าน ก็ควรอ่านรายละเอียดในสัญญา และระบุกรอบเวลาของการเป็นตัวแทนให้ชัดเจนนะคะ

นอกจากนี้แล้ว การจ้างนายหน้าขายบ้านนั้น ก็ต้องเลือกตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ เอาใจใส่ในการหาลูกค้า และมีความละเอียดรอบคอบด้วยค่ะ เพราะหากเราเลือกตัวแทนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เอาใจใส่ในการหาลูกค้า ก็อาจทำให้เราเสียเวลาเปล่า แทนที่จะขายบ้านได้เร็ว กลับยิ่งช้า

ประการสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของ ราคาบ้าน ที่จะขายค่ะ หากเราได้ตัวแทนหรือนายหน้าที่ไม่ดี อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะพยายามช่วยคนซื้อกดราคาบ้านเราลงไปอีก เนื่องจากเขาต้องการรีบขายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่านายหน้านั่นเองนะคะ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูข้อดีของการใช้บริการนายหน้าขายบ้าน ในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อกันบ้างค่ะ

ขอบคุณเพื่อน ๆ บล้อกทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมานะคะ :)