วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ที่ตั้งของสวนครัวในรั้วบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

การจัดทำ สวนครัว เอาไว้รับประทานผักเองในรั้ว บ้าน ของเรานั้น หากเป็นพื้นที่้น้อยก็อาจไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันกับการเลือกมากนัก เพราะเราคงมีข้อจำกัดในการหาพื้นที่ปลูกอยู่แล้ว แต่หากมีพื้นที่สำหรับทำสวนครัวมากพอ ก็อาจสามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำแปลงผักได้ เพื่อให้สะดวกสำหรับการเข้าไปดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทำการปลูกนั้นได้โดยง่ายน่ะนะคะ
พื้นที่สำหรับการทำสวนครัว นั้น ควรจะตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ปราศจากร่มเงาของบ้านค่ะ นอกจากนั้นยังควรทำแปลงปลูกให้ไกลจากต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันรากต้นไม้แย่งน้ำและอาหารจากพืชผัก แต่หากไม่มีทางเลือกก็ให้เลือกปลูกพืชผักแต่ละชนิดตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มี และตามความต้องการแสงแดดจากพืชนั้น ๆ เช่น ปลูกมะเขือ พริก ในจุดที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน และปลูกผักที่เรากินใบหรือส่วนของราก เช่น ผักกาดหัว คะน้า ให้อยู่ในบริเวณรับแสงแดดเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้แล้ว สวนครัว ควรตั้งอยู่ในที่ ๆ ที่เ็ป็นดินดี ระบายน้ำดี เพราะผักจะชอบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ แต่ถ้าดินในบริเวณบ้ิานเราไม่ดี เราก็อาจจะต้องทำการปรับปรุงหน้าดินก่อนทำการปลูก ให้ดินนั้นมีความโปร่งและระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหารสำหรับเลี้ยงพืชอุดมสมบูรณ์ เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับปรุงดินให้มีลักษณะเป็นกรดอ่อน ๆ โดยการใส่ปูนขาว แต่ถ้าเป็นดินทรายหรือดินร่วน ก็อาจทำเพียงยกร่องเพื่อทำการปลูกพืชเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ประการสุดท้ายก็คือ เมื่อทำการปลูกพืชผักแล้ว ก็ขอให้หมั่นดูแลรดน้ำ พรวนดิน ด้วยนะคะ เราจะได้มีผักอร่อย ๆ ปลอดสารพิษ ที่ให้ผลผลิตให้เราได้เก็บเกี่ยวมาใช้ประกอบอาหารได้ทุกวันนั่นเองค่ะ
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต