วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของไม้ผลที่จำแนกด้วยอุณหภูมิของพื้นที่ปลูก

ไม้ผล ที่เราทำการปลูกไว้ในรั้วบ้านนั้น ทั้งให้ความร่มรื่น ร่มเย็น แก่บ้าน และยังให้ผลผลิตให้เราได้เก็บเกี่ยวมารับประทานได้ด้วยน่ะนะคะ

ไม้ผลที่มีอยู่บนโลกใบนี้มีหลายร้อยชนิดค่ะ แต่ละชนิดก็มีลักษณะทั้งรูปทรง การปลูก และการเจริญเติบโตที่ต้องการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กัน ในวันนี้เราจะมาดูประเภทของไม้ผลที่จำแนกด้วยอุณหภูมิของพื้นที่ปลูกกันก่อนเลยนะคะ

ไม้ผลที่จำแนกด้วยอุณหภูมิของพื้นที่ปลูก หมายถึง การแบ่งไม้ผลตามสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้ผลชนิดนั้น ๆ ค่ะ โดยเราสามารถแบ่งได้เป็นไม้ผลที่ปลูกได้ใน 3 ภูมิอากาศด้วยกันคือ

1. ไม้ผลเขตร้อน ได้แก่ไม้ผลส่วนใหญ่ของเมืองไทยเรา เช่น มะม่วง มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ ไม้ผลพวกนี้ต้องการอุณภูมิสูงสำหรับการเจริญเติบโตตลอดในทุกช่วงของอายุของไม้นะคะ
2. ไม้ผลเขตกึ่งร้อน ไม้ผลจำพวกนี้ต้องการอุณหภูมิสำหรับช่วงการเจริญเติบโตทางใบค่ะ และต้องการอุณหภูมิที่ต่ำในช่วงระยะหนึ่งของการเติบโต เพื่อช่วยให้เกิดการพักตัวก่อนการสร้างดอก หริือให้ผล ตัวอย่างของไม้ผลเหล่านี้ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย องุ่น ส้มต่าง ๆ และอะโวกาโด
3. ไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีการผลัดใบค่ะ เนื่องจากต้องผ่านช่วงที่อากาศหนาาวจัด ไม้ผลจำพวกนี้ได้แก่ แอปเปิ้ล ท้อ สารี่ และเชอรี่
ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูการจำแนกไม้ผลด้วยอายุของผลกันบ้างนะคะ :)


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต