วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของไม้ผลที่จำแนกด้วยระยะเวลาการออกผล

ไม้ผล ที่จำแนกด้วยระยะเวลาการออกผล นั้น แบ่งออกได้เป็นสามประเภทด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ ไม้ผลพันธุ์เบา ไม้ผลพันธุ์กลาง และไม้ผลพันธุ์หนัก

ไม้ผลพันธุ์เบานั้น จะใช้เวลาตั้งแต่ปลูก เติบโต จนถึงให้ผล ประมาณ 1 ปี ไม้ผลประเภทนี้ อาทิเช่น น้อยหน่า ส้มโอ มะละกอ มะยมเป็นต้น
ส่วนไม้ผลพันธุ์กลาง จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี ถึงจะออกผล และไม้ผลพันธุ์หนักนั้น จะใช้เวลาถึง 5 ปีเลยทีเดียว กว่้าจะผลิดอกออกผลให้ได้รับประทานกันน่ะนะคะ ไม้ผลชนิดนี้ได้แก่ มะ่ม่วง มะปราง มังคุด ส้มเขียวหวาน เป็นต้น

ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต