วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผักสวนครัวแบบสวนครัวเลื้อย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้ิอกบ้านแสนรักทุกท่าน

สวนครัว อีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในการจัดทำเช่นกัน ก็คือ สวนครัวประเภทที่ใช้พืชผักที่เป็นพันธ์ไม้เลื้อยมาปลูกนั่นเองค่ะ พืชผักสวนครัวชนิดที่เป็นพันธ์ไม้เลื้อยนี้ สามารถนำมาปลูกมาเป็นไม้ประดับและพืชผักสำหรับรับประทานได้ อาทิเช่น ตำลึง ฟัก แฟง แตงกวา บวบหอม บวบงู ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา น้ำเต้า มะระ ฟักทอง เป็นต้น

ตำลึง

การปลูกครัวไม้เลื้อยนั้นต้องอาศัยการทำโครงสร้างของร้าน หรือค้างสำหรับให้พืชเกาะเกี่ยวค่ะ โดยสามารถออกแบบให้สวยงาม หรือเพียงแต่ปล่อยให้เลื้อยขึ้นริมรั้วลวดหนาม หรือหลักไม้ไผ่ก็ได้ ในระยะแรกที่ทำการปลูกนั้น จำเป็นต้องช่วยจัดให้เถาของพืช เลื้อยขึ้นพันบนหลักและร้าน จากนั้นเมื่อพืชเริ่มโต ก็ช่วยเด็ดยอด ซึ่งจะช่วยให้มีกิ่งแตกแยกออกมามากขึ้น และทำให้เลื้อยคลุมร้านได้เร็วขึ้น
พืชผักบางชนิด เช่น ฟักทอง มะระ เมื่อเลื้อยเต็มร้านแล้ว เราก็จะสามารถเด็ดยอดมารับประทานได้ แต่พืชหลายชนิด ก็จำเป็นต้องได้รับการผสมเกสรก่อนจึงจะติดผล หากเป็นพวกที่มีดอกตัวผู้และตัวเมียแยกกันอยู่ ถ้าไม่มีผึ้งหรือแมลงมาช่วยผสมเกสร ก็จะไม่ติดผลให้นะคะ เราจึงควรช่วยผสมเกสรให้ โดยการนำเอาเกสรจากดอกตัวผู้มาแตะที่เกสรตัวเมีย เพื่อให้พืชพันธ์เหล่านั้นออกผลมาให้รับประทานได้ต่อไปค่ะ :)

เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือคู่มือการปลูกผักสวนครัว
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต