วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เดินสายโทรศัพท์อย่างไร ไม่ให้มีเสียงรบกวน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ถึงแม้ว่้าในปัจจุบันนี้ วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่จะผูกติดอยู่กับการสื่อสารโดยผ่านการใช้โทรศัพย์มือถือน่ะนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับว่า โทรศัพย์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ หรือ โทรศัพย์บ้าน ยังคงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยค่ะ

เพื่อน ๆ บล้อกหลาย ๆ ท่านคงประสบปัญหาที่เวลาใช้งาน โทรศัพย์บ้าน แล้ว มักจะมีเสียงคลื่นแทรก เสียงรบกวนอยู่เป็นประจำ บางท่านอาจนึกไปว่า เพราะเครื่องโทรศัพย์ที่ซื้อมาใช้งานไม่ดีหรือเปล่า แต่ลืมนึกไปว่า การเดินสายโทรศัพย์ภายในบ้านมาสู่จุดที่ใช้งานนั้นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

การ เดินสายโทรศัพย์ มาใช้ภายในบ้านนั้น ข้อสำคัญก็คือ ควรจะเดินมาลงที่จุดเดียวค่ะ เนื่องจากการพ่วงสายสัญญาณไปหลาย ๆ จุดภายในบ้านจะทำให้สัญญาณโทรศัพย์อ่อนลง แต่หากว่าเพื่อน ๆ เดินสายโทรศัพย์ลงเพียงจุดเดียวแล้ว ก็ยังคงมีเสียงสัญญาณรบกวนอยู่ ให้ตรวจดูดังนี้นะคะ

ตรวจสอบดูว่าสายโทรศัพย์ของเรานั้น ไปเดินอยู่ท่อเดียวกัน หรือพันกับสายไฟบ้างหรือไม่ เพราะการที่เราเดินสายโทรศัพย์อยู่ติด หรือพันอยู่กับสายไฟฟ้า จะทำให้เกิดภาวะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสัญญาณโทรศัพย์ได้ ดังนั้น หากจะทำการเดินสายโทรศัพย์ภายใน บ้าน แล้ว ก็ควรแยกท่อ หรือเดินแยกออกจากสายไฟฟ้าด้วยน่ะนะคะ :)